torsdag 25 mars 2010

Fritidsframgång (Forum 3/2010)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 3 2010, som utkom 25.3.2010.

Fritidsframgång
Vad vill vi åstadkomma under fritiden? Vilket mål vill vi nå med att vara lediga från arbetet? Avkoppling, kantänka. Men i vilket syfte? För att bli produktivare i yrkeslivet? Då kanske ekvationen är lättast att lösa: Kör med just den mängd och typ av fritid som gör att dina prestanda optimeras.

Men då blir fritiden som idrotten är för somliga: Ett nödvändigt ont. Behövs i längden av hälsoskäl, fast helst skulle man låta bli.

Tanken på fritiden som enbart olja för arbetsmotorn är givetvis befängd. Fritiden har ett egenvärde. Att tillbringa tid med medmänniskor, må så vara partner, barn, familj, släkt, vänner eller bekanta är ett grundläggande mänskligt behov som föga behöver ifrågasättas. Då kanske ett mått på fritidsframgång är den glädje man lyckats bereda sina medmänniskor? Det mervärde man skapat för andra?

Fritiden omfattar även arbetsliknande plikter. Räkningar skall betalas. Inkomster deklareras. Hus ska kanske byggas. Ju förment tråkigare, mer pliktliknande fritiden är, desto mer liknar framgångsmåtten dem vi använder i arbetslivet.

Och så har vi mellantingen, hobbyerna. Även om jag fotar för mitt eget höga nöjes skull, kan jag ställa upp klassiska, numeriska mål: Så och så många foton sorterade med taggar och bildtexter, uppladdade på nätet för andra att beskåda, eller utdelade som fotoböcker för släkt och vänner. Mitt subjektiva höga nöje består i att dela fotoglädjen med andra; för detta finns objektiva mätetal. Det kommer sedan an på mig själv att det hela inte urartar i en Photography Key Performance Indicator som förtar själva glädjen i fotograferandet. Men motsatt förhållningssätt, att samla på sig oräkneliga foton ingen ser, är knappast rationellt eller saliggörande, det heller. Eller, ännu värre, att skaffa dyr fotoutrustning och lämna den oanvänd.

En personlig prioriteringsfråga gäller semesterresor. Bör vi maximera antalet bongade sevärdheter och upplevelser per tidsenhet? Eller får vi mer ut av att smälta in i miljön, skapa lärorik interaktion med både ortsbor och medturister, och umgås med vårt eget eventuellt medhavda ressällskap? Balansen är inte uppenbar, och alltid lyckas inte både och. Därför lönar det sig alla gånger att klargöra målen för sig själv och komma överens om förväntningsnivån med medresenärerna.

Svårast mätbar är fritidens roll som grogrund för nya tankar. Nya mål, ändringar i livsinställning och vanor uppstår av sig själva endast om vi ger oss tid att tänka. Kanske måttet här är huruvida vi förändrat oss. Har vi vuxit som människor eller stagnerat i gamla banor?

Ett annat framgångsmått för fritiden är huruvida den kan kombineras med arbetet, varvid dess "kostnad" är mindre och dess "nytta" större. Själv har jag framgångsrikt delat flera intressen med arbetskolleger. Löpning är avkopplande efter intensiva möten och ger möjlighet att informellt fråga vad kollegan riktigt menade; ibland har vi löst riktiga gordiska knutar under löpturen. Småprat om fotografering för att mjuka upp atmosfären inför eller efter möten har givit nya, spännande impulser för min fritid.

Och de som gillar matlagning kan givetvis dela glädjen med sina arbetskolleger, oavsett om dessa också lagar mat eller bara njuter av att äta den.

Själv har jag i varje fall gått så långt som att planera och följa upp kvartalsmål för fritiden. Ett kvartal är tillräckligt långt för att långsiktiga mål ska hinna uppnås, och tillräckligt kort för att önsketänkande skall synliggöras fort. Jag har nu satt upp rätt så detaljerade privata kvartalsmål i flera år. Endel har jag nått, andra inte. Jag kan göra målen lagom specifika, mätbara och realistiska. Och jag är inte redovisningsskyldig inför någon annan än mig själv. Hittills har det känts rätt!Arbete och fritid konkurrerar om vår begränsade tid. Med den här spalten vill Kaj Arnö skapa en diskussion mellan Forums läsare, om ett tema som berör oss alla. Och vi är alla experter.

lördag 13 mars 2010

Vinterbad: Vaken efter dopp i vakenDagen inleddes med ett dopp i vaken. Även vinterbadaren blev vaken.

Temperatur minus sex grader. Vägen från bastun i Nagu gästhamn till vaken är inte lång och i strålande solsken utan nämnvärd vind hann man inte kylas ned.Efter att ha lufsat iväg är det bara att gå i.Det enda som känns kallt i det här skedet är fötterna.De medhavda dykarskorna är vattenfyllda. Vattnet ifråga är kallt och vått och jag föredrar att hälla ut det, framom att värma det med fötterna.Då vattnet väl är uthällt kan jag njuta av endorfinruset.Det fanns inget behov av att konstlat smajla upp sig för kameran. Ansiktsuttrycket kom helt av sig själv.Så känns det när man vinterbadat!Det var årets premiär och när jag kom fanns det endast två andra badare på herrsidan. Första varvet uppstod filmerna. Andra och tredje varvet doppade jag mig ensam. Sista varvet var Larry Lindroos med.

torsdag 11 mars 2010

Föredrag i Tammerfors: Sociala medier

Nedan är en rå version av texterna i dagens föredrag "Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska institutioner" i Tammerfors!

Föredraget finns i mer bearbetad form på andra ställen:


Fenomenet sociala medier
och vad det betyder för finlandssvenska organisationer

Organisationskonferensen 11-12.3.2010

Fem framgångskriterier för detta föredrag

 1. Rädslan försvinner: Web 2.0 inger onödig respekt
- även Du kan våga dig ut på nätet!

 2. Som privatperson skapar du: en sida på Facebook
- en sida på LinkedIn
- Google Alerts, Docs
- något annat - Twitter? Sites?

 3. och som organisation: en åskådlig FB-fansida

 4. Steg två om någon månad mer Web 2.0: Alltop, Google Maps Docs Sites, Flickr, Picasa

 5. Långsiktigt utbyte 
av engagemanget i sociala nät


Innehållet 
i mitt anförande

 • Grundteser och filosofi
kring sociala media
Varför? Analogier! Bondförnuft!

 • Några exempel
: Hur jag använder sociala media, 
Varför, 
Allmängiltiga erfarenheter

 • Praktiska råd: 
Följder av teserna
, Förslag till åtgärder

 • Mät framgång
: Ställ upp mål - 
Följ upp hur det går - 
Omdefiniera målen


Dagens talare

 • Tekniknörd : Dipl.ing. från TH
; Programmering = estetik

 • Företagare : Polycon Ab VD 1987-2001
; Programutveckling
; Leverantör för Sfp och Kulturfonden

 • Finlandssvensk: 
Münchenbo 2006-
; Nagubo 1970-

 • Brandman: MySQL AB 2001-08
; VP Training, VP Services
; VP Engineering, CIO

 • Talesman: 
VP Community Relations
: MySQL Ambassador to Sun

 • Sportfåne: 
Maraton Mt Blanc Kili
 Transalp Runnismen


1. Esse non videri: 
Vara, icke synas

 • Det är svårt att 
verka men inte synas 
om man inte har Wallenbergs pengar bakom sig. 

De flesta av oss måste synas om vi vill verka.


2. Nätverkseffekten

 • Gå med i de nätverk som „alla andra“ är med i. 

Kör alla andra med SMS i sin GSM kanske du bör avyttra din NMT?


3. Nätverkande är fi-fi-finlandssvenskt

 • Det enda nya är att nätverken nu delvis byggs med webben.

 Och nät-nätverkande är bara en aspekt av nätverkande.


4. Nätverka inte för kortsiktig
snöd vinning

 • Tjänster och gentjänster i all ära, men nätverkande är ett socialt självändamål

 Vett och etikett finns också på nätet, direkt enligt friherre Knigge


5. Nätverkande är målinriktat

 • Nätverkandet skall stöda målen i realvärlden

. Vilket är organisationens ändamål?

 Hur avspeglar man det bäst på nätet?


6. Återanvänd det du redan (borde ha) skapat

 • Stadgar
 Verksamhetsplaner 
Verksamhetsberättelser 
Visitkort 
Fotografier 
Kartor 
Föredrag 
Kalender 
Hemsidor (egna, andras)


Case om Runnismen, löpandets religion

 • Vardagen för en 
MySQL-predikant

 • Personliga källor
till mental avkoppling

 • Det är inte fråga om att prestera, utan om att nå själsfrid!

 • Att löpa är en andlig upplevelse. Massor av kilometer att tänka!

 • Eftertanke: What I talk about when I talk about running, Haruki Murakami - Löpandets andlighet måste kunna 
utvecklas vidare!

 • Slutsats: Jag har det! Löpningen kan ses som en religion! Jag har alltid velat skriva en bok. Ett utmärkt tema!

 • „The Way of Runnism“ „Worshipping Physical Well-Being“ - „Looking at running as a religion holds the promise of a happier, more energetic everyday life“

 • Fel angreppssätt! Bra idé, men min verksamhetsplan var från 1980-talet

 • Jag missade de nya realiteterna: SIME Helsinki Sales Strategy Communication Branding People Technology Business

 • Kommunikation: Kommunikationen måste bygga på existerande sociala media. Infrastrukturen är gratis!

 • Teknik: Sociala media, mobiler, Flip Mino, GPS -- tekniken finns och väntar på att bli använd


Lärdomar av runnismen

 • Paxa rätt namn på Twitter i tid, „på lager“

 • Kombinera nätaktiviteter med realvärldsaktiviteter (Twittwoch)

 • Skriv fansidor, hastigt och lustigt; „vanity URL“

 • Återanvänd föredragen


Foton

 • Webben är visuell

 • Investera i bra foton (det är inte fåfängt)

 • Existerande foton (från förr, tillställningar)

 • Nya foton (folk, utrymmen, aktiviteter)

 • Återanvänd (websidor, Flickr, Picasa, YouTube, Facebook)


Taggar = nyckelord #orgkonf

 • Man måste själv hitta de bilder, texter och dokument som man har:
  investera i ordning på hårdskivan

 • Andra måste hitta dem:
  ge dokumenten rätt nyckelord (taggar)
  bloggade käpphästar är enkla att peka på


Få vänner

 • Twitter-kontot noterat.fi = finlandssvenskar på Twitter

 • Lämna tack-spår i Facebook, "gilla", kommentera (avdela tid!)

 • Skriv rekommendationer på Linked In

 • Förteckna namn på "Connector"-människor


Skenet bedrar? Nja

 • Beteende på nätet korrelerar med flit i verkligheten

 • Många nätvänner - många riktiga vänner (bekanta)

 • Positivt nätbeteende - positivt riktigt beteende

 • Flitig på nätet - flitig på riktigt


Tål att tänka på

 • Erövra webben på svenska, ja -- men mångspråkighet?

 • Mohammed och berget

 • Analogi: Kvällspressen

 • Analogi: Knigge och etikett

 • Is it OK to vaihtaa kieltä huller om buller, oder lieber doch nicht? Pas des problèmes!

 • Sök upp folk där de är, tro inte folk letar upp dig

 • Förakta och omfamna bulevardpressen på en gång

 • Nätikett: 
Hyfs och pli från 1700-talets adelsvärld stämmer bra, men bör givetvis anpassas


Låt bli!

 • Second Life

 • Google Wave

 • Facebook: Farmville, Mafia Wars, andra klara distraktioner

 • Facebook: Hurtigt kommentera barnen

 • Organisationer: Egocentrisk världsbild

 • Privat: Självmål, klagosånger


Promenadsegrar

 • Facebook och LinkedIn

 • Grundprofil, även foton

 • FB-fansida för organisationen

 • Gå med i Forum, det finlandssvenska affärsnätverket på LinkedIn (och FB)

 • Skriv a) kommentarer b) egna inlagor

 • Koppla SMS till Twitter till Facebook

 • Google Mail Docs Forms Site


En bra FB-fansida

 • Gatuadress och öppethållning

 • Bra logotyp, väsentliga foton

 • Mejladresser (styrelse, funktionärer)

 • Möten (sammankallan, sammanfattning)

 • Stadgar, målsättningar

 • Verksamhetsplaner och -berättelser

 • Förmedlad branschinformation

 • Många anhängare

 • Be kollegan beskriva föreningen i Wikipedia


Alltfort vaken?

Fråga bara!

http://kaj.arno.fi
/twitter /linkedin /facebook /slideshare
@kajarno på Twitter
http://blogs.arno.fi/fib/
Runnismen, löpandets religion

Fenomenet sociala medier

Denna kolumn ingår i ett särtryck ur Forum för ekonomi och teknik. Häftet ifråga utkom 11.3.2010 och kan beställas via mejl till feedback@forum.fi.

Fenomenet sociala medier
Sociala medier är snart lika viktiga som mobiltelefoner och mejl. LinkedIn, Facebook, Twitter och andra nätverk behövs privat och i yrket, på individnivå och organisationsnivå. Avsikten med denna vägledning är att ge läsaren en välment spark i baken, i riktning mot förnuftig användning av de nätverk som befrämjar läsarens mål.

Som en följd av de elva artiklarna i Forum för Ekonomi och Teknik har jag blivit ombedd att hålla ett antal föredrag. I dessa föredrag ger jag en allmän överblick, som dels lyfter fram det väsentligaste ur de elva spalterna, dels fördjupar de väsentligaste frågeställningarna. Och denna artikel har i stort sett samma innehåll som föredragen; endast formatet är ett annat.

Detta häfte har -- liksom föredragen -- fem framgångskriterier:

1. Rädslan försvinner. Jag talar om den onödiga respekten många kloka, sociala människor känner för att "vika ut sig på nätet". Har artikeln fyllt sitt syfte, upplever läsaren inte några värre integritetsvåndor utan nyttjar nätet med samma självklarhet som mobiltelefoner och mejl. Vi har lärt oss minimera frustrationen förorsakad av påflugna telefonförsäljare och tidskrävande spam-mejl. Men även om telefon och mejl har sina irritationsmoment, använder vi dem enligt bästa förmåga och är ingalunda rädda för dem. Samma känsla kan vi uppnå med sociala media.

2. Tre individprofiler blir till. Fyller artikeln sitt syfte skapar läsaren tre rimligt välskötta profiler på webben. Två av dem är uppenbara: LinkedIn och Facebook. Till tredje profil väljer läsaren lämpligen Twitter, Flickr, Slideshare, Xing eller vilket annat nätverk som helst som ter sig intressant. Och med "välskött" menar jag att basdata är ifyllda enligt nätverkets egna principer och att läsaren laddat upp ett hyfsat, igenkänneligt porträttfotografi.

3. En Facebook-fansida blir till. Här talar jag om en sida som gäller den organisation läsaren jobbar för. Eller den produkt läsaren arbetar med. Innehållet i sidan bör vara rimligt täckande, intressant och lockande för läsarens Facebook-vänner.

4. Aptiten växer gradvis. De tre individprofilerna räcker som ambitionsnivå för den första månaden, men snart dessefter vill den ivriga läsaren handgripligen pröva på närbesläktade Web 2.0-fenomen. Wikipedia, Google Maps, Google Docs, Google Sites, Google Alert, Alltop, Flickr, YouTube. Inte alla av dem, men somliga.

5. Långsiktigt utbyte uppstår. Det slutliga kriteriet för huruvida det är någon vits med denna artikel, detta häfte och de besläktade föredragen är huruvida läsaren respektive åhöraren haft någon nytta av Web 2.0 i verkliga livet. Om Forum kunnat bidra till detta, har vi nått våra mål!

Grundteser och filosofi


Med lagom respektlös inställning till nya fenomen kommer vi fortare till saken. Och kärnan i sociala medier handlar om att synas, på ett positivt sätt. Det finns givetvis flera sätt att synas på. En tidigare okänd person som gör bort sig i Big Brother syns. Och en framgångsrik företagsledare som intervjuas i en välrenommerad tidskrift syns likaså. De flesta av oss drar oss av fullgoda skäl för den första sortens publicitet, men är är inte tillräckligt intressanta för att lyckas nå den andra sorten. Och då tilltalar kantänka Marcus Wallenbergs valspråk "Esse non videri", "vara inte synas". Men det är vilseledande. Det är svårt att verka men inte synas om man inte har Wallenbergs pengar bakom sig. För de flesta av oss gäller bondförnuftsutsaga ett: Vi måste synas om vi vill nå våra mål.

Följande bondförnuftsutsaga gäller nätverkseffekten. Det gäller att vara med i de nät som är relevanta, de nät som andra är med i, de nät som är tillräckligt stora. NMT och Betamax hade på sin tid tekniska fördelar. Men kör alla andra med SMS i sin GSM kanske du bör avyttra din gamla NMT? Och på samma sätt gäller nätverkseffekten våra webbsidor. Tro inte att folk hittar så lätt till just din webbsida. Vill du sprida kunskap, lägg ut den på Wikipedia. Vill du sprida fotografier, kör med Flickr, Picasa eller något annat etablerat nät. Vill du begeistra folk för din organisation, din hobby, din produkt, gör en Facebook-fansida. Gå dit folk är, vänta inte att folk kommer till dig. Höjden är då du kräver att användare skapar nya användarnamn och lösenord på din sajt, i situationer då de flesta redan har identiteter på någon sajt som du kunde använda. Mindre jobb för dig, och än viktigare, lättare för ditt nätverk. Alltså, bondförnuftsutsaga två: Bygg vidare på redan existerande nätverk.

Den tredje utsagan riktar sig direkt till målgruppen för mina artiklar och föredrag, nämligen finlandssvenskheten. Nätverkande är fi-fi-finlandssvenskt, heter det i en uppsjö av undersökningar. Och säkert stämmer det att vi finlandssvenskar har starka, väl utbyggda och diversifierade nätverk. Att nätverka på Internet faller sig därmed naturligt för oss. Det enda nya är att Web 2.0 använder Internet som ett verktyg för nätverksbyggande. Om vi är bra på nätverksbyggande i det verkliga livet, är redan mer än hälften vunnet. Bondförnuftsutsaga tre: Web 2.0-nätverkande är bara en ny form av nätverkande, och de flesta gamla visdomar gäller.

Därmed kommer vi direkt till den fjärde punkten, nämligen insikten att odlandet av ett nätverk delvis är ett självändamål. Vårt kontaktnät är inte en börs för realtidshandel av tjänster och gentjänster. Människan är en social varelse som mår bra av att hjälpa sina medmänniskor. Vett och etikett finns också på nätet, och friherre Knigge hade fort funnit sig tillrätta på Facebook. Bondförnuftsutsaga fyra: Nätverka inte för kortsiktig, snöd vinning utan för glädjen att umgås.

Delvis i kontrast till den fjärde punkten talar jag också för målinriktat nätverkande. Klart att vi inte ringer och mejlas med vem som helst. Lika dumt vore det att web-nätverka urskillningslöst. Någon eftertanke behövs. Vilka är dina mål? Vilket är organisationens ändamål? Vet du det är mycket vunnet. Sedan gäller det att fundera hur man bäst avspeglar målen på nätet. Bondförnuftsutsaga fem: Nätverkandet skall stöda målen i realvärlden.

All vår början varder svår, heter det. Men så behöver det inte vara på nätet. Många basuppgifter finns redan, och behöver bara sammanställas. För organisationers del är det viktigt att på nätet avspegla stadgar, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, adresser, fotografier, kartor och kalendrar. Sådant brukar redan finnas. Och endel av det rentav på webbsidor. Att dessutom lägga in det i lämpliga portioner i Facebook, Twitter och Flickr behöver inte vara så tidskrävande. Finns inte dessa grundläggande dokument, är det kanske där du bör fästa din uppmärksamhet i stället för att befrämja alltför flummigt ställda mål med webben. Då får vi alltså den sjätte och sista bondförnuftsutsagan: Återanvänd det du redan (borde ha) skapat.

http://www.linkedin.com/groups?gid=1841943Det här är en syntes av elva spalter i Forum för Ekonomi och Teknik 2009. I den spalten beskrev Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdade att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälpte Forums läsare att komma igång.

onsdag 10 mars 2010

Runnismen, en fallstudie i sociala nät

Denna kolumn ingår i ett särtryck ur Forum för ekonomi och teknik. Häftet ifråga utkom 11.3.2010 och kan beställas via mejl till feedback@forum.fi.

Runnismen, en fallstudie i sociala nätPå en allmän nivå kan man yttra en mängd snusförnuftigheter om sociala nät. Intressantast blir det då de sociala näten tillämpas på specifika fall. Här beskriver jag dels hur jag redan nu nyttjar sociala nät för att sprida en enskild tanke ("Långdistanslöpandet kan beskrivas som en religion"), dels hur jag skulle bygga vidare från nuläget, om jag hade mera tid för ändamålet.

Tanken bakom runnismen beskrivs i en separat artikel där Forums chefredaktör Patrik Lindfors intervjuat mig. Syftet med denna artikel är att beskriva hur jag nyttjat näten för att sprida rörelsen, och därigenom utgöra en inspirationskälla för läsaren: Vad är allmängiltigt? Vilka analogier kan du tillämpa på din egen situation?

Från början var min tanke att skriva en bok. En människa måste någon gång under sitt liv skriva en bok, har jag läst, och filosoferande om löpning kändes tillräckligt skoj. Men förstaresansgossar som jag hittar inte förläggare, och kanske inte ens har staminan att skriva en hel bok i ett kör utan läsarrespons.
"Men så kör med sociala media", sa en kollega. Och det sa klick.

Vid det laget hade jag redan en innehållsförteckning för boken, där en rubrik var "religionens trossatser". Att förkunna en religion, även om det sker med glimten i ögat, går inte utan någon form av trossatser. Så jag började nysta innehållsbiten därifrån.

Sedan gällde det att markera åt sig de viktiga namnen. Jag bokade runnism.com och runnismus.de för de två viktigaste språken. Ett första bakslag fick jag med Twitter, där Runnism var upptaget av en japansk studerande med ett tjugotal kompisar och ett hundratal twittranden på japanska. Via Google Translate fick jag etablerat medmänsklig kontakt med japanen, som jag efter en stunds tjattande på ömsom japanska, ömsom engelska vågade be om Twitter-namnet Runnism. Han sa ja.

Därmed fanns början. Jag hade den twitter-identitet jag önskade. Och den allmänna slutsatsen är inte svår: Paxa rätt namn på Twitter i tid, även om du inte börjar twittra ännu.

Den kronologiskt sett följande biten blev ett kort föredrag för ett femtiotal Twitteranvändare. Därmed kom den första publiciteten, på ett rätt okontrollerat vis. Jag hade tänkt vänta en stund under radarskärmen. Samtidigt är jag dock nöjd att det gick som det gick. Skall man nyttja nätet för att sprida information, kan man inte göra allting själv. Dels tar det massor av tid att producera allt innehåll ensam. Dels har man inte de rätta kontakterna, så att de önskade läsarna har en chans att hitta en. Det är mycket trovärdigare om andra talar gott om en, än om man talar i sin egen sak. Och på detta vis fick jag ett hundratal Twitter-anhängare för Runnismus inom två veckor, utan att själv enligt egen förmening "göra något". En bidragande orsak var att det tio minuter långa föredraget råkade filmas, varefter filmen spreds till andra. Den allmänna slutsatsen av detta? Kombinera nätaktiviteter med realvärldsaktiviteter. Nätaktioner föder föredrag och press. Uppmärksamhet i föredrag och press ger ytterligare nätkontakter. Och en positiv spiral har uppstått. Det här gäller etablerande av Finlands svenska scouters web 2.0-närvaro i samma grad som runnismen.

Av tidsbrist, eftersom runnismen inte är ett sätt för mig att förtjäna brödfödan, försummade jag sedan att kvickt bygga vidare på berömmelsen. Men efter en stund ville jag pröva på Facebook-fansidor. Och det var enkelt. Bara att grunda en sida i Facebook, till vilken jag kopierade innehåll från mina tidigare blogginlagor om runnismen. Och så bjöd jag in mina Facebook-kontakter. Inom någon vecka fanns det hundra anhängare, och redan vid 25 ger Facebook möjligheten att grunda en "vanity URL", alltså en webadress där eget valfritt ord ingår. Det må vara fåfängt att ha adressen facebook.com/runnism, men det är också väldigt praktiskt. Den allmänna slutsatsen är att jag rekommenderar varendaste en organisation att kvickt skriva fansidor, få 25 anhängare och sedan grunda facebook.com/fissc eller annan motsvarande förment fåfäng förkortning. Ett bättre och mer lättillgängligt visitkort är det svårt att få. Och mödan är marginell.
Följande steg jag prövat på är Google Sites. Innehållet i www.runnism.com var väldigt enkelt att bygga upp. Mera därom i den elfte och sista spalten, "Enkelt en fin egen webbsida".

Just nu håller jag på att utvidga runnismens nätnärvaro riktning film. Skall runnismen spridas, måste det ske via föredrag. Och nätet multiplicerar effekten av föredrag på två enkla sätt: Själva föredragstexterna kan laddas upp i Slideshare, och hela framförandet kan filmas och läggas exempelvis på YouTube. Min slutsats var att göra en liten viral filmsnutt, som just nu är filmad och torde släppas inom april månad. Den allmänna slutsatsen gäller återanvändning: Välj valda delar av föredrag, häng upp dem på nätet både som video och i textform på SlideShare.

Det jag ännu inte gjort med Runnismen men ändå rekommenderar gäller nätverkandet i sin mest sociala form: Läs andra relaterade Twitter-sidor. Bli twitter-vän med dem som vet allt om ditt specialgebit. Kommentera deras bloggar. Skriv sammanfattande twittranden om deras tankar. Träffa dem i realvärlden. Koppla alltså ihop nätverkande i realvärlden med det du gör i webb 2.0. Framför allt: Tillämpa Kants imperativ på Web 2.0; kommentera likasinnades webalster, eftersom det är just det du vill att de gör
med dina webalster.

Och hur vet du om du lyckats? Mät framgången! Framgången i Web 2.0 mäts på olika sätt. Ett mått är antalet vänner (fan-anhängare, prenumeranter - kärt barn har många namn). Ett annat är mängden innehåll: Antal sidor, inlagor, fotografier, filmer. Ett tredje är den interaktivitet du lyckas skapa: antal kommentarer; mängden innehåll skapad av frivilliga eller anhängare och inte av dig själv; antal frågor. Ett tredje är mängden besökare: hur lästa är sidorna? Det finns rikligt med analysverktyg för detta.

Därmed har vi nått den sista allmänna slutsatsen:  Definiera ett antal mått på omfattningen av dina aktiviteter i de sociala nätverken, och följ sedan upp dem. Då vet du om det varit någon vits med din satsning och kan justera mängden arbete till en förnuftig nivå!

http://www.linkedin.com/groups?gid=1841943Det här är en artikel som bygger vidare på elva spalter i Forum för Ekonomi och Teknik 2009. I den spalten beskrev Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdade att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälpte Forums läsare att komma igång.