torsdag 24 april 2008

Forum för Ekonomi och Teknik: 3 -- En ny kropp

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 4 2008, som utkom 24.4.2008.

En ny kroppStorleksskillnaden mellan Sun Microsystems och My SQL börjar göra sig påmind. Vid köpet hade My SQL drygt 400 anställda, och för dem som varit med länge kändes detta som väldigt många. Sedan en tid hade vi på My SQL fått vänja oss vid att inte kunna alla kollegers namn, och vid våra glest förekommande möten hann man inte längre lära känna alla nyanställda.

Men med Suns drygt 34 000 anställda talar vi om helt andra proportioner. Kognitivt kan man förstå att saker och ting fungerar annorlunda med nästan hundra gånger så många människor. Och detta var vi förberedda på. Vad vi var mindre förberedda på är hur storleksskillnaden reflekteras i system och processer. Den organiska tillväxt vi haft från 10 personer till 400 på åtta år har tidvis gett ordentlig växtvärk, men att växa från 400 till 34 000 i ett huj påminner mer om Hollywoodfilmernas tankelekar där en tonåring plötsligt vaknar upp i en vuxenkropp, utan tid att anpassa sig. Det är inte fråga om växtvärk, utan om att man inte finner sig tillrätta i sin nya kropp.

För att förstå vilka problem vi står inför ska jag kort beskriva vår aktuella integrationsnivå, i april 2008. Denna månad är drygt hälften av My SQL:arna ’on-boarded’, ombord på skutan Sun Microsystems. Amerikaner, svenskar, italienare, malaysier och ytterligare några nationaliteter har fått och skrivit på ett anställningsavtal. Däremot är exempelvis tyskar (liksom i detta fall jag), fransoser, ryssar och japaner ännu anställda av sina respektive My SQL-landsorganisationer. Och så länge nästan alla My SQL:are inte förvandlats till officiella Sun-anställda, har vi inte tillgång till Suns mångfald av interna datasystem.

Och somliga av Suns interna datasystem bävar vi nu för. De är gjorda för Sun Microsystems vuxenkropp, medan våra egna system och processer lämpar sig för vår tonåringskropp. Suns affärer har en transaktionsstorlek som klart överstiger vår, och processerna är anpassade därefter. My SQL har en stor volym och en mindre transaktionsstorlek, och vi i vår tur har anpassat vår offerthantering, juridiska avtalsgranskning, belöningssystem och forecasting – kort sagt, hela vår affärsmodell enligt det.

Som tur är stöter vi på stor förståelse för behovet att bibehålla vår rörlighet och vårt sätt att göra affärer, vilket i sin tur är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Orden Suns vd Jonathan Schwartz yttrat, ”vi har inte köpt My SQL för att ändra det utan för att lära oss”, ekar alltfort i de utsagor jag möts av i olika delar av Sun: det finns ett aktivt intresse att förstå sig på My SQL:s affärsmodell. Samtidigt gäller det att få integrationsarbetet att fortskrida. Vi kan inte i evigheter vara ett undantag; våra processer måste vara en del av Sun. Kanske det rentav går så att Suns mjukvarudivision anammar en del av våra processer och verktyg?

På det tekniskt-ideologiska planet ser vi ett glädjande intresse från de gamla rävarna på Sun. Före påsk blev drygt 20 My SQL:are inbjudna till Tech @ Sun, ett internt evenemang för Suns 200 främsta tekniska experter, som bär respektingivande titlar såsom Sun Fellow och Sun Distinguished Engineer. Meningsutbytet var flitigt och dubbelriktat. Vår agenda är lika anspråkslös som alltid: vi nöjer oss med att beskriva hur vi jobbar, tänker och lever, i motsats till att föreskriva hur Sun borde göra.

Under tiden går världsturnén vidare. Förra veckan var det München, Paris och Milano, denna vecka är jag i Tokyo, nästa vecka har vi vår användarkonferens i Kalifornien, och sedan blir det Beijing. Flitiga möten ger oss en bred kontaktyta med våra egna användare och kunder, Suns kunder, och anställda i båda företagen. Snart börjar det faktiskt bli på tiden att tala om ’ett’ företag. Men så långt som att referera till Sun i första person har de flesta av oss ännu inte hunnit ...Kaj Arnö beskriver fortlöpande hur integrationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integreringen.