torsdag 28 februari 2008

Forum för Ekonomi och Teknik: 1 -- En bra start

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 2 2008, som utkom 28.2.2008.

En bra startBusiness as Usual. Det är föreskriften från både Sun Microsystems och My SQL:s sida då det gäller förhållningssättet under tiden mellan den 15 januari 2008, då Sun delgav allmänheten sitt ’definitiva avtal’ om övertagande av My SQL, och den dagen någon gång förhoppningsvis senast i april, då köpet fullbordats. Tiden däremellan behövs för att låta myndigheterna pröva eventuell konkurrenshämmande verkan, för att samla underskrifter av försäljarna som delvis fick veta om affären via pressen, och för att planera hur övertagandet sker i detalj.

Myndigheterna har sagt sitt i USA; konkurrensverket FTC har gett klartecken redan den 8 februari 2008. Kvar är därmed Tyskland och, av någon byråkratisk anledning, Österrike. Då underteckningarna samlats ihop i god takt, ligger vår huvud­uppmärksamhet på planeringen av hur övertagandet sker i detalj, när ’Business as Usual’-restriktionerna hävts och My SQL kan uppträda som en del av Sun.

Sun har utnämnt en armada av personer som tar hand om oss på My SQL. Suns vd Jonathan Schwartz har från första stund påtalat att Sun köpt My SQL inte för att ändra på My SQL, eller för att spara kostnader, utan för att lära sig av My SQL, och för att öka på intäkterna. Därmed är utgångspunkten för ett lyckat företagsköp mycket god. Det handlar inte i första hand om uppsägningar eller pådyvlandet av nya processer. Lätt är dock inget företagsköp, och tankarna går för de flesta både på Sun och på My SQL till tidigare erfarenheter från inte alltid så lyckade företagsköp, eller åtminstone till högskoletidens kurser om ’hantering av förändringsprocesser’.

På kundsidan torde det mesta se bra ut. Vi ändrar inte dramatiskt vare sig på utbudet eller på organisationsstrukturen. Samma försäljarkår fortsätter att betjäna My SQL-användarna, nu inom Sun. Samma Services-organisation producerar tjänster i form av konsultering, undervisning och tekniskt stöd. Förändringarna är mest administrativa, och kunderna signalerar positivt intresse.

Att Sun verkar sätta ett värde i My SQL:s kultur syns inte minst i att Rich Green, chefen för Suns mjukvarudivision, pluggade Helan går inför scenuppträdandet i Orlando, då affären kungjordes.
Men förändringar blir det. Och dessa gäller kanske mest personalen. Friheterna i ett 400-personers privatföretag som My SQL kan gestaltas betydligt mer individuellt än i ett 34 000-personers företag noterat på Nasdaqbörsen som Sun. Får jag fortsätta författa böcker på fritiden? Får jag betjäna kunderna i US-tidszon, fastän jag bor i Storbritannien? Får jag bibehålla min befrielse från att behöva resa till personalmöten? Är Sun lika avvisande till patenter som My SQL varit? Får jag fortsätta utveckla mjukvara för andra Open Source -projekt vid sidan om My SQL? Får jag sitta i Wikipedias styrelse? Varför får jag en nominellt sämre titel? Kommer jag som de-facto-anställd men de-jure-underleverantör att behandlas sämre, eftersom Sun inte har något dotterbolag här i Bulgarien? Kan jag skriva på mitt nya arbetsavtal med Sun?
För att hantera dessa orosmoment planerar vi en eriksgata bland My SQL:s europeiska personal, från Dublin över Stockholm via Moskva till Izjevsk, Kiev, Hamburg och München. Också personalen i Amerika, Asien och Australien får sin beskärda uppmärksamhet.

En fortsatt framgångsrik försäljning till en nöjd kundkrets är dock allra viktigast för varje företagsköp. Nästa steg är här en World Tour i bästa rockstjärnestil i de viktigaste ekonomierna, med därtill hörande möten med kunder, press, Suns personal och My SQL:s community. Mer därom nästa gång.Kaj Arnö beskriver fortlöpande hur integrationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integreringen.