torsdag 12 november 2009

En framtidsdröm (Forum 11/2009)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 11 2009, som utkom 26.11.2009.

En framtidsdrömFacebook är Svenskfinlands största massmedium, sa Reidar Wasenius i Rundradions Slaget efter tolv den 26.10.2009. Stämmer det? Utgör webbens sociala nät räddningsbåtarna då de stora massmediala skeppen råkar i sjönöd? Jag misstänker litet att så är fallet.

Tryckta medier finns det allt färre av. Reklamintäkterna går ned för traditionella massmedia, världen över. Televisionen äter en allt mindre del av ungdomens tid, som i stället tillbringas på nätet.

Det finlandssvenska affärssamfundet kan förstås ta detta med jämnmod. Vi är ju ett specialfall. Dessutom hittar Konstsamfundet och fonderna säkert på någonting. Kanske några lokaltidningar ges ut mer sällan, blir tunnare eller måste dras in. Men framför allt är det klart att professionella journalister alltid gör ett bättre jobb än nätets självupptagna yrbollar, ensakshjältar och finskhetsivrare.

Eller så inte.

Tänk om det i stället är annorlunda. Tänk om det går så att de intresse- och språkgrupper som inte lär sig utnyttja webbens sociala nät råkar långt ut i marginalen? Tänk om lösningen ligger i en fruktbar samverkan mellan ett gediget journalistarbete och ett engagerat samfund av aktivt bidragande individer med egna tankar, intressen och åsikter?

Just nu är kruxet det där med "aktivt bidragande". En klar majoritet av Forums läsare, eller Hufvudstadsbladets för den delen, har utan vidare "egna tankar, intressen och åsikter". En försvinnande liten bråkdel är beredd att delge dem publikt.

I generationen av folk under 25 år ser det annorlunda ut. Där skriver litet vem som helst, på Facebook. Vi som är över 25 år begår ett kardinalfel om vi avfärdar ungdomens kantänka ytliga skriverier med en föraktfull huvudskakning enligt mottot "detta är inget för oss".

Ungdomens samtalsämnen kanske är annorlunda, liksom deras festvanor och musiksmak -- men deras nätverksbyggande är något att ta efter, både vad beträffar verktyg och metodik.

Spola fem år fram i tiden, och jag hoppas min dröm har förverkligats. Forum har gjort en läsarundersökning "Forum 2014" och följande resultat har framkommit ur de 5721 svaren (svarsprocent 44):

  • 92 procent följer minst fem finlandssvenska grupper på nätet minst tre gånger i veckan.

  • 55 procent skriver minst tre allmänt synliga svenskspråkiga nätinlagor per vecka (kommentarer, statusuppdateringar, egna reflektioner).

  • 87 procent säger sig haft "stor" eller "mycket stor" praktisk nytta i sitt yrke av Forum-gruppen på LinkedIn.

  • 42 procent har under den senaste månaden "av en slump" fysiskt träffat en annan Forum-läsare på stan, på grund av ömsesidig geografisk statusuppdatering.

  • 52 procent har den senaste månaden läst en bok rekommenderad i en finlandssvensk nätgrupp.

  • 93 procent säger att finlandssvenska nätgrupper är "viktiga" eller "mycket viktiga" praktiska informationskällor för både arbete och fritid.

  • 85 procent följer klassiska medier (HBL, Rundradion) "delvis" eller "mestadels" utgående från rekommendationer på oberoende webbsajter.


Om min dröm har något med den blivande verkligheten att göra, ser jag en viktig omedelbar lärdom: De finlandssvenska medierna och institutionerna bör idag ta sig dit folk kommer att vara imorgon. De bör öppna sig och dela med sig av sin information, på Facebook, på Twitter, på Wikipedia, och inte tro att folk hittar deras egna sidor. De bör öppet och flitigt diskutera med sina intressegrupper.

Via en bättre nätnärvaro försvagas inte den fysiska samvaron. Den förstärks. Brand-värdet hos finlandssvenskhetens nuvarande varumärken är ännu hög. Husis, Handelsgillet, Radio Vega, TF, Hanken och alla andra: Riskera inte er centrala position genom en alltför anspråkslös närvaro på webbens sociala nät.I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

SIME = Scandinavian Interactive Media Event

SIME 09 närmar sig sitt slut. Nordeuropas största Internet-konferens, med 1200 deltagare: en fantastisk träffpunkt för IT-folk, medieexperter, investorer och nätverkare från Sverige, resten av Norden och från hela världen. En ypperlig plats att växla vilda idéer.

Vi har fått lyssna på och inspireras av sådana svenska storheter som Sven Hagströmer (Hagströmer & Qviberg), Jan Helin (Aftonbladets chefred.) och Anna Bråkenhielm (VD för TV-bolaget som hittat på bl.a. Robinson och utländska gäster som Werner Vogels (CTO på Amazon, bekant från MySQLs användarkonferenser), Linda Stone (tänkare och författare) och Lukasz Gadowski (grundare av Spreadshirt.com). Mest har dock värden Ola Ahlvarsson själv imponerat, genom sitt val av gäster, sin lättsamma stil på scenen och sin förmåga att involvera både publik och panelgäster.

Rigoletto och Ambassadeur har med andra ord erbjudit rikliga tillfällen till diskussioner med intressant folk.Och runnismen, löpandets religion, verkar sprida sig åtminstone enligt Aftonbladets löpsedel.

Runnism-intervju i Computer Sweden

Under SIME 09 i Stockholm intervjuade Madelene Hellström på IDG.se mig, denna gång om runnismen. Hennes tidigare intervju i år gällde MySQL. Andra halvan av Madelenes intervju nämner endast kort min workshop om Open Source, och går i mer detalj in på runnismen, löpandets religion.Biografen Rigolettos sal är fullsatt när Stockholmsversionen av Sime drar igång. 1 200 anmälningar har kommit in till den årliga konferensen, som pågår under onsdag och torsdag.

Eniros vd Jesper Kärrbrink och Bonniers utvecklingschef Sara Öhrvall är först ut på scen för att prata om ”steget från offline till online”. De är ense om att det är en smärtsam och jobbig process – men en nödvändig sådan.

Eniro har gått från att distribuera telefonkataloger till hela Sverige, till att samla uppgifterna på webben. Enligt Jesper Kärrbrink är nyckeln att identifiera vad företagets egentliga affärsidé går ut på.

– Vad är det ni säljer egentligen? Den frågan måste ni ställa er, säger han från scenen.

Han exemplifierar med musikindustrin, där mycket av fokus har varit på att sälja skivor, när företagens vara egentligen är musik. Likadant med papperstidningar – de säljer nyheter, pappret är bara en informationsbärare.

Sara Öhrvall leder medieföretaget Bonniers satsning på Research & Development, R&D. Hon tar upp värdet av att identifiera de personer på företaget som vill vara med och driva utvecklingen framåt.

– Engagemanget finns där. Det gäller bara att koppla ihop de här personerna med varandra, säger hon.

Kaj Arnö, communityansvarig på databasföretaget MySQL, är också en av talarna. Utöver att hålla en workshop om hur man skapar ett lyckat community ska han föreläsa om sin nya religion Runnism, som han sprider via sociala medier.

– Jag vill dela glädjen i att löpa och hur gör man det? Jo, man sprider tankar via nätet. Man måste gå dit människorna finns. Och människorna är på Facebook, säger Kaj Arnö.

Idén till att sprida löpning som en religion kom när han läste boken ”What I talk about when I talk about running” av Haruki Murakami. Nu vill Kaj Arnö göra det till en världsreligion. Målet är att den ska finnas på 20 språk.

– Via MySQL har jag lärt mig att anspråkslöshet visserligen är bra, men har man en unik tanke kan man få uppmärksamhet för den. 1995 fanns ingen tanke på att MySQL skulle bli världens mest kända databas. Men så blev det, om man i dag ser till antal träffar på Google.Springare. MySQL-profilen Kaj Arnö, numera löpningsguru.

Värden, Simes styrelseordförande Ola Ahlvarsson, har höga förväntningar på konferensens två dagar.

– Jag kan inte tänka på något annat ställe där människor från så många olika branscher – som Volvos marknadschef, startup-entreprenörer och Niklas Zennström – är på samma plats som under de här två dagarna. Det gör Sime speciellt.