torsdag 29 april 2010

Tidens väsen (Forum 4/2010)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 4 2010, som utkom 29.4.2010.

Tidens väsen


En timme är inte en timme. Tiden är inte skapt lika. ”Alla har vi 24 timmar om dagen, det kommer bara an på oss själva att disponera tiden rätt.” Vilket kvalificerat struntprat! För oss irrationella mänskliga varelser finns det fundamentalt olika sorters tid, som vi först måste få grepp om, innan vi kan planera och disponera över den logiskt.
Att fakturering i yrkeslivet sker per timme eller dag ger oss illusionen att värdeskapandet är lineärt beroende av den satsade tiden. I förlängningen riskerar vi också att förledas agera som om olika semesterdagar, veckoslut eller vardagsavbrott i princip vore ungefär lika värdefulla.

Ändå borde vi veta bättre. Sammanhangen är mer komplicerade än så. Ibland kan vi omge oss med de medmänniskor vi helst tillbringar tid med, ibland lyckas vi inte. Ibland avbryts vår tankevärld, produktivitet och lyckoupplevelser av diverse irritationsmoment, ibland förunnas oss stunder av inlevelse och ostörd koncentration. Ibland har vi tillgång till just de resurser vi anser oss behöva, ibland saknar vi allt från internet via proviant till något läsbart.

Kvalitetstid är begreppet med vilket vi beskriver situationer då allt stämmer, då vi mår bra. Många av oss tänker speciellt på tiden vi tillbringar med familjen, och delvis tror vi oss med kvaliteten kunna kompensera utebliven kvantitet.

Så vad hävdar jag då att vi borde göra?

För det första: varsebli vilka sorters subjek­tiv tid vi utsätter oss för.

För det andra: gynna tillkomsten av ange­näma och produktiva tidssorter.

För det tredje: öka kvaliteten, inom alla tidssorter, via förberedelser.

För det fjärde: hänge oss åt just den subjektiva tidssort vi för stunden lever i.

För det femte: bryta upp i stunder då vi inte förmår hänge oss.

Dessa privata filosoferingar gör ingen större skillnad på huruvida vi talar om arbete eller fritid. Gränserna mellan de tu flyter såviså. Mina rättesnören, påstår jag, ökar mitt välbefinnande och min produktivitet oavsett vi talar om förvärvsarbete eller avkoppling.

Min logik går i följande banor. Vars och ens liv indelas omedvetet i olika sorters tid: vid skrivbordet, i telefonen, med datorn, i mötesrummet, i flyget, med partnern, i skidbacken, under middagen, i den avskilda stugan, i diverse köer. Indelningen är personlig och godtycklig. Allmängiltigt är att vi kan påverka både fördelningen av vår tid mellan de olika kategorierna och den subjektiva tidskvaliteten inom varje kategori. Den rätta boken kan förvandla väntetid till läsglädje. Minneslistor kan effektivera ärenden på stan, om man likt mig avskyr att gå i butiker. Och att jag förberett samtalsämnen behöver mitt middagssällskap inte veta, oavsett de är affärsbekanta, vänner eller familj.

De mest inspirerande människorna tycker jag mig ha iakttagit bland dem som bäst lever sig in i nuet och visar mest närvaro, både i arbetet och under fritiden. De anpassar sig till förutsättningarna och hän­ger sig mödolöst åt stunden. Själv försöker jag med varierande framgång skapa ett sådant tillstånd av flöde, både för mig själv och min omgivning.

Till livsvisdomen hör också omdömet att inse när förutsättningarna för en lyckad tidsanvändning saknas. Slår jag huvudet i väggen? Är bergstoppen omöjlig att nå? Är det bäst att tacka nej till denna affär? Hittar jag inte buggen i programmet? Alltför ofta inser vi onödigt sent att det är bäst att bryta upp och byta tidssort, gå ut och springa eller bara ta en paus.

En rationell och till den subjektiva verkligheten anpassad disposition av tiden är nyckeln till ett liv där arbete och fritid inte inkräktar på varandra, utan skapar en harmonisk helhet. Jag hoppas mina här framförda filosoferingar inspirerar dig att skapa dina egna, personliga rättesnören.Arbete och fritid konkurrerar om vår begränsade tid. Med den här spalten vill Kaj Arnö skapa en diskussion mellan Forums läsare, om ett tema som berör oss alla. Och vi är alla experter.

fredag 23 april 2010

Eyjafjalla: Ett urval twittranden på svenska

Från söndagen den 11.4.2010 till torsdagen den 22.4.2010 twittrade jag (med kontot @kajarno) sammanlagt

 • 26 meddelanden på svenska

 • 41 meddelanden på tyska

 • 69 meddelanden på engelska


(förutöver direkta svar), de flesta av vukanisk natur.

Här är en delmängd av de svenska tvitarna. Datum och tider är lokala (Kalifornien med 10 h tidsskillnad från Finland, Chicago 8 h).

Söndagen den 11.4.2010

 • 17:13 Nu startar flyget till USA och jag är tillbaka i Europa fredag kväll


Torsdagen den 15.4.2010

 • 13:13 Kaj Arnö undrar hur länge han måste försmäkta utan snus i detta Kalifornien #LH #flyg #island #oro

 • 19:47 Kaj Arnö är lycklig över att åtminstone ha kunnat checka in! Än så länge verkar LH459 flyga. #island #vulkan #lh

 • 22:01 Kaj Arnö måste tyvärr räkna med att försmäkta en god stund utan  snus på fel kontinent #ashtag #island #vulkan #sfo


Fredagen den 16.4.2010

 • 6:35 Kaj Arnö tycker det här med vulkaner är #aska juttu #ashtag  #island #flyg

 • 11:32 Kaj Arnö svär "Eyjafjallajäklar anamma!" och bloggar bort sin frustration i väntans tider LH459 SFO-MUC http://is.gd/bvRL2 #ashtag #island #mysqlconf

 • 14:29 Kaj Arnö är inte överaskad: Även dagens LH459 SFO-MUC är inställd. Mer överaskad hade jag blivit om jag nått Europa! #ashtag http://is.gd/bvRL2


Söndagen den 18.4.2010

 • 10:57 Eftertanke och meditation går före självömkan, men kräver behärskning. #ashtag #getmehome #SFO


Måndagen den 19.4.2010

 • 6:24 Ur askan i kväll ren? #ashtag

 • 15:59 Det ser ut som om jag skulle åka ur askan i kväll ren! Iberia Chicago-Madrid är ännu ON TIME #ashtag


Tisdagen den 20.4.2010

 • 08:16 Kaj Arnö kysser spansk mark, svär trohet till Europa och frestas  lova aldrig mer lämna sin fädernesvärldsdel #ashtag #beethoven  #sibelius

 • 20:08 Kaj Arnö Better fly than fence badly #ashtag


Onsdagen den 21.4.2010

 • 09:00 Incheckad för MUC-MAD 8:55 port H18! Ännu ser det  bra ut! #ashtag

 • 09:28 "Säkerhetskontrollen" i Madrid vinner med hästlängder över Sjöskog och Arlanda 5 i ineffektivitet och ovänlighet. En prestation i sig!

 • 09:30 Nejnej inte nu igen! "Operational reasons" fördröjer boardingen. För hur länge? Just nu med bara en halv timme ... #ashtag

 • 09:50 Kaj Arnö börjar äntligen våga tänka på Valborg i Finland. "Stuck in Nagu" vore ju bra. Kanske man ska försöka? #ashtag

 • 13:06 Hemma! Bättre fem dagar sent än aldrig. #ashtag

torsdag 22 april 2010

Tolv slutsatser av en frigiven ur vulkanens gisslan

Fem dagar i ovisshet, fången långt borta hemifrån av en isländsk vulkan, ger rikligt med tid till eftertanke. Här är mitt försök att dagen efter hemkomsten dra slutsatser: dels på en personlig nivå, dels på en allmänmänsklig och samhällelig nivå.

Detta har hänt: Tio minuter före ombordstigning på LH459 från San Francisco hem till München nåddes jag av ett SMS att flyget inställts. Det här var torsdagen den 15.4.2010 kl. 20:20. Efter det levde jag i ovisshet i flygplatshotell, största delen av tiden 40 km söderom San Francisco, för att till slut komma hem fem dagar försenad onsdagen den 21.4.2010 kl. 13:00.

Personliga slutsatser


Slutsats 1: Förlorad frihet och ovisshet är svåra att bemästra. Egentligen gick det ju aldrig någon nöd på mig. Inget fysiskt lidande, ingen kroppslig skada, nästan ingen materiell förlust. Ändå var upplevelsen bland det starkaste jag varit med om. Vad är det riktigt jag gnäller över, i så fall? Frihetsberövande på obestämd framtid. Oinfriade förväntningar.

Slutsats 2: Europa är min fäderneskontinent. Emotionellt var det förskräckligt att vara strandad på fel kontinent, 9474 km hemifrån (SFO från MUC). Senast Eyjafjalla bröt ut (1821-23) tog det femton månader, och kunskapen om detta ingav en känsla av att potentiellt vara fången i oräkneliga veckor. Hur kunde man veta hur länge den interkontinentala flygtrafiken skulle vara inställd? Visst var lättnaden att komma hem enorm, men den stora euforin var nog när jag återsåg Europa i Madrid. Jag var räddad! Alltfort var jag 1481 km hemifrån, men den sträckan kan jag tillryggalägga med tåg, buss, bil eller rentav cykel. Olycksbröder bland MySQLarna har delat min känsla av att lättnaden att nå hemmet är stor, men lättnaden att nå Europa är större.

Slutsats 3: Humorn är ett starkt vapen. Från början höll vi strandade upp humöret via skämt, ibland så galghumoristiska att de inte tål att nedtecknas i skrift. "Send cash not ash" var den första skämtsuccén på webben, men de självskapade skämten gav mer lindring. En arbetskollega berättade att den göteborgska folkhumorn talat om att folk blivit "överaskade", vilket jag anpassade till renhållningsverkets kampanj hemma i München, "sortera skräpet bättre". På tyska använder man samma ord för att sortera skräp och avstava ord (trennen), varför jag hoppas så småningom kunna se ortens roskisbilar med mitt egenhändigt skapade "ÜBERR- ASCHUNG"-plakat på. Speciellt skojig var även den isländska treminuters terroristvideon, där de hotar sätta tvål i Katla så vi inte får någon sommar på flera år.

Slutsats 4: Språkvalet skapar närhet och stärker samhörigheten. För att delge ren information om min belägenhet hade engelska dugt bra för att kommunicera med Gamla världen över Twitter och Facebook. Men vitsen med kommunikationen var att förkorta det emotionella avståndet och må bättre sjäsligt. För detta krävs ett känslomässigt förhållande till språket. I mitt fall blev det därför mest svenska och nästmest tyska och först i sista hand engelska. Det hade känts helt fel att bara använda engelska.

Allmänna slutsatser


Slutsats 5: Människan är ett socialt väsen, och sociala media ger äkta lindring i "nöden". Facebook och Twitter blev till livlinor för oss i vulkanens gisslan. Jag fick fler Facebookhändelser än någonsin. På vägen från Chicago till Madrid samlades 51 händelser, på vägen från Madrid till München 48 händelser. För mig kändes det bra att veta att någon brydde sig. Och att döma av kommentarernas innehåll brydde folk sig verkligen: "Det är knappt så man hinner jobba - när man måste följa med den spännande följetongen om 'kommer-Kaj-hem-eller-ej-o-när-o-var-o-hur". Svar: "Säg inte annat! Är detta Real-Entertainment? (Ursäkta Kaj - kanske inte ur ditt perspektiv...)" medan en strandad olycksbroder konstaterade: "Det här är en dålig realityshow, hur jag än försöker så har ingen röstat för att jag skulle skickas hem...".

Slutsats 6: Individens karaktärsdrag, starka som svaga, förstärks av "nöden". Stoiskt lugn kunde jag iaktta bland dem som även i normalfall är lugna. Systematiskt arbete och koncentration hos dem som annars jobbar koncentrerat. Att jag sökte tröst i humorn, i att skriva av mig och i kommunikationen med andra var heller ingen tillfällighet. Tyvärr märkte jag också en regression hos mig själv i en tidigare ovana att låta mig avledas av ytliga webbnyheter, i stället för att efter rationellt övervägande gå på i ullstrumporna.

Slutsats 7: Möjligheten att göra det bästa av situationen varierar med inställning, karaktär och tur. Själv var jag mätt på Kalifornien och har i USA stora svårigheter att hitta sådan mat jag gärna äter. Jag ogillar att köra bil, speciellt i USA. Jag hade ingen lust att tillbringa tid med att på något vis ta mig 40 km till centrum av San Francisco, där jag varit tillräckligt många gånger. För andra strandsatta var det rakt tvärtom, de tyckte att det var tursamt att bli sittande just i San Francisco. Bra var att jag hade löputrustning, böcker och minnesanteckningar med, och bilförsedda kollegor i närheten som delade middagar och löpturer där jag bodde.

Slutsats 8: Önsketänkande är vanligare än panikreaktioner. "Hur många timmar försenad blir du då?" var ett typexempel på vanliga frågor i början av väntan. Då timmarna blev dagar av helspärrat luftrum kom frågor såsom "Har du kommit vidare?" eller "Vet du när du kommer?", fastän ingen visste när luftrummet skulle öppnas.

Samhälleliga slutsatser


Slutsats 9: Flygresande, speciellt i turistsyfte, kommer att minska. Både rationella och irrationella skäl talar för minskat resande. Själv tänker jag efter både en och två gånger innan jag nästa gång reser bort från Europa. Och jag tror många undviker även inomeuropeiskt resande.

Slutsats 10: Meningen med försäkringar ifrågasätts. Vitsen med försäkringar är att minska riskerna om något oförutsett inträffar. Financial Times Deutschland påpekar att försäkringsbolagen utesluter en stor mängd oförutsedda händelser ur försäkringsskyddet, kanske kunderna inte ser så mycket mervärde i att vara försäkrade.

Slutsats 11: Sociala medier växer ytterligare i betydelse. Även om Lufthansa var krattiga på att kommunicera under Eyjafjallas utbrott, visar sig KLM redan nu ha gjort just det jag de senaste dagarna tjatat på Lufthansa att börja göra. KLM har aktiv kommunikation i Twitter, bra sida på Facebook (jag blev den 38704:e att gilla den), fin YouTube-video med VD:n. Och samhörigheten som sociala medier skapar bland privatpersoner i kristider avtar inte i första taget ens när askmolnet upplösts.

Slutsats 12: Riskbedömningarna blir mer rationella. BBC:s fråga om det kanske är farligare att åka bil än flyga genom askmoln betonar det oetiska i att på politikermanér plocka populistiska poäng genom att papegojmässigt hävda "säkerheten framför allt", eftersom vi irrationella människor hurtigt tillåter farligheter som hög hastighet bland bilar, rökning, alkohol och ohälsosam mat, vilka alla skördar betydligt fler människoliv än flygtrafiken. Också de så kallade "säkerhetskontrollerna" (de facto snarast systematiserad statssanktionerad mobbning) på flygfälten förutspår jag att med tiden blir enklare att ifrågasätta, då vi resenärer med nyvunna vulkaniska erfarenheter blir mindre godtrogna.

fredag 16 april 2010

I väntans tider -- om LH459 och aska

Eyjafjallajäklar anamma! Enligt plan skulle jag just nu stiga av lokaltåget S8 hem från flygfältet, packa upp, säga hej åt barnen och se fram emot ett trevligt veckoslut hemma i München (femton till aderton grader, växlande molnighet). I stället sitter jag ensam i ett obekant hotell på okänd ort iklädd välbegagnad klädsel och irriterar mig över att jag på obestämd framtid försmäktar utan snus på fel kontinent.

"Men Kaj, det finns ju värre ställen att vara strandsatt än San Francisco" har flere vänner och bekanta tröstat mig över Twitter och Facebook. De ser framför sig en promenad från plingande spårvagnar till sjölejonen i Fisherman's Wharf, eller kanske ännu ett glas vin i Napa Valley och tycker inte alls jag borde vara särskilt frustrerad. Själv är jag dels rätt mätt på Kalifornien men hungrig på Europa, dels inte utrustad för att njuta av turism varhelst jag än vore.

Så jag tillgriper mina standardvapen för att jaga irritationen på flykten: Penna och papper, tangentbord och internet. Via litet skrivterapi kan jag enklare intala mig att göra det bästa av situationen. Som ortsborna säger: jag borde "go with the flow".Före (foto: James Duncan Davidson)

Efter (självporträtt med Nokia E72)

Detta har hänt: En timme efter incheckning och tio minuter före planerad ombordstigning sänder Lufthansa det befarade SMS-meddelandet "Ihr Flug LH459 SFO-MUC wurde leider annulliert". Jag går tillbaka från Gate 99 till incheckningen och får efter en kort väntan besked att jag bokas på Hotel Sofitel nära flygfältet. Efter en litet längre väntan föses sex olycksbröder och jag med en minibuss till Sofitel, tar en öl, svär över vulkaner och idkar ociterbar galghumor, twittrar och går slutligen och lägger mig. Efter några samtal till Lufthansa får jag höra att jag står i köplats idag fredag (om SFO-MUC-flyget alls går), imorgon lördag (samma förbehåll) och i övermorgon söndag (samma förbehåll) samt har en bekräftad plats på måndag (fortsättningsvis om flyget går), varvid jag kommer hem sex-sjutiden på tisdag kväll. Barnen är ensamma hemma.

Resultat: Jag är frustrerad. Jag vet inte exakt var jag är, och fastän jag visste det, vet jag inte hur jag skulle ta mig härifrån eftersom landet jag befinner mig i har svagt utvecklad infrastruktur vad lokaltransport beträffar. Arbetskollegerna, som delar mitt öde, är spridda över Kiseldalen. Matkrånglig som jag är vet jag inte var jag får "kajscher"-mat, alltså åtminstone halvvägs hälsosam föda i motsats till sött och flott. Jag har en kläduppsättning, nämligen den kostym jag har på mig. Och igår just före jag checkade ut från hotellet slängde jag min tandborste, som hade gått sönder (ja, den bröts just invid borsten).

Å andra sidan: Det kunde vara betydligt värre. Det går ingen fysisk nöd på mig. Jag är frisk och oskadd. Jag har ett hotell, en bekväm säng, en dusch. Än bättre: Jag har min telefon, dator, elström, internet, papper och penna.

Så det enda vettiga jag kan göra är att sätta mig ned och jobba vid datorn. Jag har de erforderliga verktygen (Google Docs, Google Mail, Omni Outliner) och rent av en bunt med minneslistor samt obearbetade handskrivna dokument med mig.

Guldkant 1: Facebook, Twitter, Skype. Jag är inte isolerad. Askan tillåter nätkommunikation med Europa och social interaktion gör väntan uthärdlig.

Guldkant 2: Mina löparskor, shorts, Runnism-t-skjorta. De fick alla plats, fastän jag reser bara med handbagage. Jag kan gå ut på en löptur senare idag. Regnet under början av veckan har bytts i solsken, och även om det är rätt kylslaget skall det bli skoj att springa.

Guldkant 3: Tre bra böcker, av vilka jag fick två som talargåva av O'Reilly på MySQL-konferensen (roten till min resa till Kalifornien).

Men eyjafjallajäklar ändå, jag vill inte vänta tills tisdag innan jag är hemma. Och en längre väntan är ju ingalunda utesluten.