torsdag 11 mars 2010

Föredrag i Tammerfors: Sociala medier

Nedan är en rå version av texterna i dagens föredrag "Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska institutioner" i Tammerfors!

Föredraget finns i mer bearbetad form på andra ställen:


Fenomenet sociala medier
och vad det betyder för finlandssvenska organisationer

Organisationskonferensen 11-12.3.2010

Fem framgångskriterier för detta föredrag

 1. Rädslan försvinner: Web 2.0 inger onödig respekt
- även Du kan våga dig ut på nätet!

 2. Som privatperson skapar du: en sida på Facebook
- en sida på LinkedIn
- Google Alerts, Docs
- något annat - Twitter? Sites?

 3. och som organisation: en åskådlig FB-fansida

 4. Steg två om någon månad mer Web 2.0: Alltop, Google Maps Docs Sites, Flickr, Picasa

 5. Långsiktigt utbyte 
av engagemanget i sociala nät


Innehållet 
i mitt anförande

 • Grundteser och filosofi
kring sociala media
Varför? Analogier! Bondförnuft!

 • Några exempel
: Hur jag använder sociala media, 
Varför, 
Allmängiltiga erfarenheter

 • Praktiska råd: 
Följder av teserna
, Förslag till åtgärder

 • Mät framgång
: Ställ upp mål - 
Följ upp hur det går - 
Omdefiniera målen


Dagens talare

 • Tekniknörd : Dipl.ing. från TH
; Programmering = estetik

 • Företagare : Polycon Ab VD 1987-2001
; Programutveckling
; Leverantör för Sfp och Kulturfonden

 • Finlandssvensk: 
Münchenbo 2006-
; Nagubo 1970-

 • Brandman: MySQL AB 2001-08
; VP Training, VP Services
; VP Engineering, CIO

 • Talesman: 
VP Community Relations
: MySQL Ambassador to Sun

 • Sportfåne: 
Maraton Mt Blanc Kili
 Transalp Runnismen


1. Esse non videri: 
Vara, icke synas

 • Det är svårt att 
verka men inte synas 
om man inte har Wallenbergs pengar bakom sig. 

De flesta av oss måste synas om vi vill verka.


2. Nätverkseffekten

 • Gå med i de nätverk som „alla andra“ är med i. 

Kör alla andra med SMS i sin GSM kanske du bör avyttra din NMT?


3. Nätverkande är fi-fi-finlandssvenskt

 • Det enda nya är att nätverken nu delvis byggs med webben.

 Och nät-nätverkande är bara en aspekt av nätverkande.


4. Nätverka inte för kortsiktig
snöd vinning

 • Tjänster och gentjänster i all ära, men nätverkande är ett socialt självändamål

 Vett och etikett finns också på nätet, direkt enligt friherre Knigge


5. Nätverkande är målinriktat

 • Nätverkandet skall stöda målen i realvärlden

. Vilket är organisationens ändamål?

 Hur avspeglar man det bäst på nätet?


6. Återanvänd det du redan (borde ha) skapat

 • Stadgar
 Verksamhetsplaner 
Verksamhetsberättelser 
Visitkort 
Fotografier 
Kartor 
Föredrag 
Kalender 
Hemsidor (egna, andras)


Case om Runnismen, löpandets religion

 • Vardagen för en 
MySQL-predikant

 • Personliga källor
till mental avkoppling

 • Det är inte fråga om att prestera, utan om att nå själsfrid!

 • Att löpa är en andlig upplevelse. Massor av kilometer att tänka!

 • Eftertanke: What I talk about when I talk about running, Haruki Murakami - Löpandets andlighet måste kunna 
utvecklas vidare!

 • Slutsats: Jag har det! Löpningen kan ses som en religion! Jag har alltid velat skriva en bok. Ett utmärkt tema!

 • „The Way of Runnism“ „Worshipping Physical Well-Being“ - „Looking at running as a religion holds the promise of a happier, more energetic everyday life“

 • Fel angreppssätt! Bra idé, men min verksamhetsplan var från 1980-talet

 • Jag missade de nya realiteterna: SIME Helsinki Sales Strategy Communication Branding People Technology Business

 • Kommunikation: Kommunikationen måste bygga på existerande sociala media. Infrastrukturen är gratis!

 • Teknik: Sociala media, mobiler, Flip Mino, GPS -- tekniken finns och väntar på att bli använd


Lärdomar av runnismen

 • Paxa rätt namn på Twitter i tid, „på lager“

 • Kombinera nätaktiviteter med realvärldsaktiviteter (Twittwoch)

 • Skriv fansidor, hastigt och lustigt; „vanity URL“

 • Återanvänd föredragen


Foton

 • Webben är visuell

 • Investera i bra foton (det är inte fåfängt)

 • Existerande foton (från förr, tillställningar)

 • Nya foton (folk, utrymmen, aktiviteter)

 • Återanvänd (websidor, Flickr, Picasa, YouTube, Facebook)


Taggar = nyckelord #orgkonf

 • Man måste själv hitta de bilder, texter och dokument som man har:
  investera i ordning på hårdskivan

 • Andra måste hitta dem:
  ge dokumenten rätt nyckelord (taggar)
  bloggade käpphästar är enkla att peka på


Få vänner

 • Twitter-kontot noterat.fi = finlandssvenskar på Twitter

 • Lämna tack-spår i Facebook, "gilla", kommentera (avdela tid!)

 • Skriv rekommendationer på Linked In

 • Förteckna namn på "Connector"-människor


Skenet bedrar? Nja

 • Beteende på nätet korrelerar med flit i verkligheten

 • Många nätvänner - många riktiga vänner (bekanta)

 • Positivt nätbeteende - positivt riktigt beteende

 • Flitig på nätet - flitig på riktigt


Tål att tänka på

 • Erövra webben på svenska, ja -- men mångspråkighet?

 • Mohammed och berget

 • Analogi: Kvällspressen

 • Analogi: Knigge och etikett

 • Is it OK to vaihtaa kieltä huller om buller, oder lieber doch nicht? Pas des problèmes!

 • Sök upp folk där de är, tro inte folk letar upp dig

 • Förakta och omfamna bulevardpressen på en gång

 • Nätikett: 
Hyfs och pli från 1700-talets adelsvärld stämmer bra, men bör givetvis anpassas


Låt bli!

 • Second Life

 • Google Wave

 • Facebook: Farmville, Mafia Wars, andra klara distraktioner

 • Facebook: Hurtigt kommentera barnen

 • Organisationer: Egocentrisk världsbild

 • Privat: Självmål, klagosånger


Promenadsegrar

 • Facebook och LinkedIn

 • Grundprofil, även foton

 • FB-fansida för organisationen

 • Gå med i Forum, det finlandssvenska affärsnätverket på LinkedIn (och FB)

 • Skriv a) kommentarer b) egna inlagor

 • Koppla SMS till Twitter till Facebook

 • Google Mail Docs Forms Site


En bra FB-fansida

 • Gatuadress och öppethållning

 • Bra logotyp, väsentliga foton

 • Mejladresser (styrelse, funktionärer)

 • Möten (sammankallan, sammanfattning)

 • Stadgar, målsättningar

 • Verksamhetsplaner och -berättelser

 • Förmedlad branschinformation

 • Många anhängare

 • Be kollegan beskriva föreningen i Wikipedia


Alltfort vaken?

Fråga bara!

http://kaj.arno.fi
/twitter /linkedin /facebook /slideshare
@kajarno på Twitter
http://blogs.arno.fi/fib/
Runnismen, löpandets religion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar