lördag 28 mars 2009

Kom till TFiFen onsdag 29.4.2009 kl. 18

Onsdagen före Valborg håller jag föredrag om sociala nätverk på TFiFen. Evenemanget går under namnet Facebook, LinkedIn, Xing eller tfif.fi? och börjar klockan 18. 

UPPDATERING 16.4.2009: 41 anmälda, av vilka 32 TFiF/DIFF-medlemmar och 9 icke-medlemmar.

Jag har redan skrivit första versionen av föredraget. Det går hittills på knappa 45 sidor, med rikligt av bilder. Ambitionen är att både underhålla och informera.

På Facebook-finns det redan 17 anmälningar och 26 kommer-kanske-anmälningar, men för att riktigt räknas skall man mejla kansli@tfif.fi.

Temata: Vad behöver man sociala nätverk till? Hur fungerar nätverk på webben och i verkliga livet? Hur kan jag marknadsföra mig själv, mitt evenemang, min produkt, mitt företag? 

Tag med din laptop! 

Möjlighet för TFiF- och DIFF-medlemmar till en matbit kl.17-18 till självkostnadspris. 

Tid: 29.4.2009 klockan 18 (även icke-medlemmar välkomna!)
Plats: klubb Orfeus, Eriksgatan 2, Helsingfors 
Anmälningar senast 22.4 via mejl till kansli@tfif.fi

Forum: Åttio nya medlemmar! Nu 342 totalt, varav hela 217 i LinkedIn

På en vecka kom det 80 nya medlemmar. Nästan hela tillväxten sker i LinkedIn.

Totalt   342 100% (senast 262, alltså 80 nya)
Facebook 157  46% (senast 151, alltså 6 nya)
LinkedIn 217  63% (senast 141, alltså 76 nya
Båda      32   9% (senast 30, alltså 2 nya)

Även om LinkedIn klart brädar Facebook i medlemsantal, är det ackumulerade antalet kommentarer alltfort flera på Facebook.

I Facebook står det att det skulle finnas 175 medlemmar, men när jag klickar på "Alla medlemmar" och räknar dem (låter tabellkalkylprogrammet räkna dem) hittar jag bara 157.

En stor skillnad mellan Facebook och LinkedIn syns i antalet anmälningar till TFiF-tillställningen "Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter eller tfif.fi?", som finns förtecknade i både LinkedIn och Facebook.

I Facebook finns det 17 anmälda deltagare och 26 kommer-kanske-deltagare. I LinkedIn finns det förutöver mig endast en anmälning. Det visar något både om hur enkelt det är att lägga upp ett Facebook-evenemang som hör till en grupp, och hur enkelt det är att anmäla sig.

Men också LinkedIn tar fart. Där finns ett flertal nya artiklar, de senaste av Lars Stormbom ("Lasses lag") och Patrik Lindfors ("Hur ser världen ut efter krisen?" och "Rätt koncept för Aalto?", rörande artiklar i tidningen som utkom senaste vecka).

Jag är ävenså glad över fem kommentarer till förra veckans "lördagskorv" på min egen blogg. Tack, Mats Adamczak, Christian Lupander, Heidi Backman, Gustav Henriksson och Rasmus Wikman! Här är några av de framförda åsikterna:

 • Tack, trevligt att få bekräftelse i siffror på att FB är mer aktivt. Samtidigt synd. LinkedIn har mer rätt stil för en professionell verksamhet.

 • Det verkar bli liv i detta nätverk. 

 • Jag (som är reggad på bägge) anser att FB är en fritidssajt, som inget skall ha att göra med jobbet och njuter av att jag faktiskt kan begränsa mig mera på LI - eller snarare hålla dörren stängd. 

 • Får inte hela tiden en mängd invitationer till konstiga tävlingar drinkmixers och vilken-tekanna-är-du på LI, ävenom jag blir kontaktad då och då av kinesiska underleverantörer (är med i global sourcing) med försynta inviter…så det kanske sker en ändring. 

 • Tycker det är skönt att man kan särskilja arbete från fritid även på nätet tack vare konkurrerande(?) tjänster. Att LI inte är fullt av plipp-plopp gör det också lättare att i affärssyfte hitta relevant information om personer. Visserligen kan en underleverantörs supvanor vara relevanta, men samtidigt minskar det möjligheten till intressanta kontakter.


Någon som är smartare än jag har indelat Facebook-användarna i fyra kategorier:

 1. De som går med och följer med vad som händer, men inte är aktiva själva.

 2. De som följer med vad som händer, och kan lägga in en "gillar" eller "tummen upp", men inte mer än det.

 3. De som kan lägga ut länkar till intressanta artiklar och kommentera andras texter, men inte startar egna diskussionsämnen.

 4. De som startar egna diskussioner och är aktiva med att kommentera.


Alla kategorier är välkomna, men jag hoppas vi får till stånd en rörelse 1->2, 2->3, 3->4.

Och så finns det förstås de som skulle höra till kategori 3 eller 4 i Handelsgillet- och Svenska Klubben-generationerna, men som ännu inte ens registrerat sig i kategori 1. Hur få med dem?

Länkar:

tisdag 24 mars 2009

Att bjuda in folk till Forum-nätverket på LinkedIn och/eller Facebook

Tillväxten i medlemsantal för Forum-affärsnätverket har ingalunda avtagit! Nu har LinkedIn tagit ledningen med 174 mot Facebooks 167 medlemmar. Analysen av "dubbelt medlemskap" är manuell, så någon ny statistik på den punkten har jag inte. Och Facebook leder alltfort klart då det gäller interaktivitet.

Däremot har jag nu två pekare som torde hjälpa folk att komma med i nätverket, eller att bjuda in andra, för den delen. Av någon outgrundlig anledning skrev jag två bindestreck i namnet på gruppen, som därmed inte är så enkel att hitta. Men här är två länkar som går direkt till gruppernas hemsidor, från vilka man kan bli medlem (Facebook) eller söka om medlemskap (LinkedIn):

Jag uppmanar närstående organisationer (finlandssvenska föreningar av olika slag) att länka till dessa två grupper från sina hemsidor!

lördag 21 mars 2009

Forum-affärsnätverket har 262 medlemmar, varav 14 har gått ut ur skåpet

Under veckan som gått har jag glatt mig åt tillväxten i "Forum, det finlandssvenska affärsnätverket". Tillväxten syns dock hittills endast i medlemsantalet: 151 på Facebook och 141 på LinkedIn. Den skapande aktiviteten är det än så länge knaprare ställt med.

Låt oss dock börja med medlemsantalet. Jag överförde medlemmarna från både LinkedIn och Facebook till tabellhanteringsprogrammet OpenOffice. Varken LI eller FB är särdeles exportvänliga produkter, så det blev en del knåp. Min avsikt var att så enkelt som möjligt ta reda på hur många som är med i båda grupperna, så vi vet hur olika nätverket är uppbyggt på LinkedIn och på Facebook.
Överraskningen blev stor. Jag hade tänkt mig att ungefär hälften av Facebook-Forum-medlemmarna också är på LinkedIn, och vice versa. Tji fick jag! Endast 30 av medlemmarna (11 %) är med i Forum både på Facebook och LinkedIn. Hela 232 medlemmar (89 %) är alltså med enbart i det ena av dessa två nätverk.

Aktiviteten är tätare på Facebook:

 • 9 diskussionsämnen med 30 inlägg av sammanlagt 8 deltagare

 • 4 gästboksanteckningar av 3 olika personer

 • 3 länkar av 1 person, varav 1 kommenterad


där sammanlagt 10 av 151 medlemmar skrivit inlägg eller kommentarer.

På LinkedIn är det något glesare

 • 4 diskussionsämnen med 12 inlägg av sammanlagt 6 deltagare

 • 4 länkar ("nyheter") av 2 personer


och därmed har sammanlagt 6 av 141 medlemmar skrivit inlägg eller kommentarer.

Snittmängden bland "kommentatorerna" är 2, så vi har sammanlagt 10+6-2 = 14 personer som kommit ut ur skåpet och skrivit något i Forum, det finlandssvenska affärsnätverket. Andelen 14 av 262 är drygt 5%.

Lögn, förbannad lögn, statistik? Kanske det.

torsdag 19 mars 2009

Intervjuad av Madelene Hellström på it24.se

Förra veckan blev jag intervjuad på T-Centralen i Stockholm av Madelene Hellström på it24.se. Artikeln är här:Han tar ett kliv fram när grundarna överger Mysql
Av Madelene Hellström |
PROFILEN När Mårten Mickos blir den tredje tunga personen att lämna Mysql efter sammanslagningen med Sun, tar Kaj Arnö, ansvarig för utvecklarcommunityt, ett steg fram.

Nyligen fick Kaj Arnö frågan om hur länge han ska vara kvar på Mysql. Den som frågade var en av grundarna till Mysql, Michael ”Monty” Widenius.

- Jag kommer i alla fall att vara kvar längre än dig och Mårten, blev svaret.

Monty kontrade snabbt:
- Det har du ju redan lyckats med nu!

 Kaj Arnö småler åt minnet. Det märks att han har fått frågan många gånger, och det är troligt att han kommer att få den igen.

- Jag har ingen brådska någonstans, konstaterar han lugnt.

Efter att Mysql köptes upp av Sun i början av 2008 har flera tunga personer från Mysql valt att lämna företaget. Grundarna David Axmark och Michael Widenius har båda slutat. Nu senast aviserade Mårten Mickos, vd på Mysql att han väljer att gå.

För flera av dem blev förändringen för stor när det lilla företaget skulle integreras i Suns jätteorganisation, enligt Kaj Arnö.

- Mårten är en person som gärna vill vara högsta chef och passar bäst som högsta chef. Han är den som har tagit Mysql från en storlek på 15- 20 personer till över 500. Han har en personlighet som krävs för att man ska klara av att ta ett litet företag in i ett stort. Men det är inte samma personlighet som krävs om man ska jobba som en kugge i ett företag, även om man är en hög och viktig kugge.

Kaj Arnö förstår mycket väl att det kan bli en krock i ett sådant läge.

- Det kräver en personlighetstyp och ett sätt att jobba som inte smälter samman så väl med ett storföretag, det är min egen tolkning.

Själv drar han nytta av hur det var när han själv gick från en tillvaro som entrenprenör med egenbestämmanderätt, till att anställas av Mysql 2001.

- Innan vi kom överens hade jag länge funderat på om jag skulle klara av den skillnaden det innebär att följa med eller att bestämma själv. Den processen från 2001 kunde jag använda också nu.

När vdn Mårten Mickos nu lämnar Mysql går Karen Padir från Sun in som chef. Kaj Arnö konstaterar att han har fått sin andra chef på 20 år.

För fyra år sedan blev han ansvarig för Mysql:s utvecklarcommunity. I och med de många avhoppen har han fått ta ett kliv framåt när det gäller kontakten med både Sun- och tidigare Mysql-anställda.

– Det innebär framförallt en förebildsroll, eller kanske mer en rådgivningsroll. Det behövs perspektiv både från Karens sida och från de gamla Mysql-arnas sida. Det är många som tänker: ”Vad ska vi göra nu?”

I det stora hela är han nöjd med hur integreringen av Mysql har gått till. Men visst finns det saker som han ser kan vara problematiska. Han tar som exempel att både Sun och Mysql vill kalla sig för internationella företag. Men det är svårt att vara ödmjukt internationell när man utgår från Kalifornien.

- Vi i Norden vet att resten av världen inte funkar som vi. Vi väntar oss inte att andra ska beté sig som oss. Vi har en medfödd förmåga, inte för att vi är smartare eller bättre, utan för att vi är uppväxta i en annan kultur, att förstå att andra tänker och är annorlunda. Amerikanerna förstår inte det, säger Kaj Arnö.

Han tar som exempel när USA gick över till sommartid häromdagen. Det ledde till att Kaj Arnö, och flera med honom, missade möten och överenskomna tider. När han nämnde det för en amerikansk medarbetare möttes han av oförståelse.

– Mitt uttryck ”summertime” var obegripligt, för i USA heter det ”Daylight savings time”

Jag fick en utläggning om fördelarna med sommartid, av en motpart som inte ens visste att vi också kör det. Det finns situationer då vissa utgår från att default = Kalifornien, säger han.

Då Kaj Arnö tagit på sig något av en medlarroll blir det ibland sådana här oklarheter som får redas ut. Men med lite sunt bondförnuft och empati går det mesta att lösa.

- För mig gäller det att försöka hitta det som var bra med MySql, i företagskulturen och sättet att jobba med vår community och den tekniska biten. Samtidigt vill jag identifiera det som vi inte är så bra på och nyttja Suns resurser till det. Det är den stora utmaningen att kombinera det som var bra förr med det nya som är bra. Men det är också den största glädjen.

För Kaj Arnö ligger nu främsta fokus på att se till att den fortsatta integrationen går bra.

- Det ligger mig varmt om hjärtat att de människor som varit på Mysql ska fortsätta att ha det bra och att Sun ska få nytta av sin investering. Det är det jag strävar efter, säger han.

Kaj Arnö är precis hemkommen efter att ha bestigit Kilimanjaro, tillsammans med sin 14-årige son. Han säger att han alltid varit äventyrlig, men ”det var ont om berg i Finland, där han växte upp”

Varken i hans tidigare yrkesliv som entreprenör eller under åren i Mysql hade han speciellt mycket fritid.

Nu har han satt upp som mål att varje år bestiga ett berg tusen meter högre än det förra.

- Den här friheten som det innebär att faktiskt ha ett liv... Att kunna kombinera det med jobbet, det uppskattar jag. Så länge sådant funkar bra på Sun, varför skulle jag inte hållas kvar?

måndag 16 mars 2009

En digital inföding

Ola Ahlvarsson, chefen för SIME (en årlig Interactive Media-tillställning i Stockholm) kom förra veckan med den bästa beskrivningen av en digital inföding jag hittills hört.

Vi som vuxit upp före Internets och mobiltelefonens tid är digitala invandrare. De, vars första egna Nokiaprodukt inte var stövlar (eller, som i mitt fall, en orange simring runt nacken), är ortsbor eller infödingar ("native" på engelska). De har annat tänkesätt och språkbruk. De säger till exempel "kamera", inte "digitalkamera". För ortsborna finns det mycket som är uppenbart, som vi invandrare inte begriper.

Den digitala infödingen Ola pratade om är en liten flicka i 3-4-årsåldern (lika gammal som jag på simringsbilden). Flickan har en lurifax till far, som skojar med henne titt som tätt. Vanligen uppskattar hon faderns skojfriskhet, men en gång på besök hos farmor och farfar på landet, ja då hade pappa gått för långt. Hon sprang gråtande till farmor och förklarade att pappa retats: Han hade knutit fast telefonen i väggen!


Min första Nokia, sommaren 1967. Den var analog, uppblåst, orange och lärde mig simma.

söndag 15 mars 2009

Forum, det finlandssvenska affärsnätverket: 82 på Facebook, 59 på LinkedIn

I onsdags grundade jag gruppen "Forum, det finlandssvenska affärsnätverket" först på Facebook, sedan på LinkedIn. Och visst har nätverket fått medlemmar: 82 på Facebook och 59 på LinkedIn. Sämre beställt är det med mängden interaktion: Bara 6 personer har skrivit något i Facebook-gruppen, och 2 på LinkedIn.

Min förhoppning är att Forum-nätverkets medlemmar kraftigare bidrar till dess interaktivitet! Och det behöver inte vara så svårt. Tröskeln till att lägga ut en inlaga, skriva en kommentar eller publicera en länk upplever många som alldeles onödigt hög, fastän de nog titt som tätt i mejl skickar varandra intressanta texter, länkar eller vitser som får en att dra på smilbandet.


Jag hoppas att Forum-nätverkets medlemmar

 • publikt diskuterar med varandra på LinkedIn och Facebook

 • privat blir påminda om varandras existens

 • lägger ut pekare på artiklar de själva författat, med en finlandssvensk affärspublik i åtanke

 • lägger ut pekare på andras artiklar som uppfyller samma kriterier

 • gör reklam för tillställningar, framför allt i Svenskfinlands realvärld 

 • aktivt bjuder in nya medlemmarMarsch ut i webbens sociala nätverk och skriv!

onsdag 11 mars 2009

Välj dina mål (Forum 3/2009)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 3 2009, som utkom 26.3.2009.

Välj dina mål


Låt oss anta att de två tidigare Forum-spalterna lyckats frälsa dig, eller att andra predikanter fått dig att komma med i webbens sociala nätverk. Du har grundat ett konto på LinkedIn och ett på Facebook. Vad härnäst?

Nästa steg är att du funderar ut varför just du valt att komma med. I tidigare spalter har jag pekat på allmänna fördelar, men skall du få ut någon egentlig nytta av din nätnärvaro, måste du bli specifik med din målsättning.

Det allmänna målet, att ha koll, uppnår man enklast vid sidan om. Det får inte bli ett primärt mål, jämförbart med granntanten som sitter i köksfönstret och misstänksamt spanar in sina grannar. Ha då hellre byns driftige företagare som förebild, han som får till stånd saker själv men ändå ger sig tid att följa med vad andra gör, att hjälpa och stöda. Och där kommer vi till pudelns kärna: "Få till stånd saker själv". Tag dina egentliga mål i livet, frånsett webben, och fundera ut hur du bäst kan stöda dem via din nätnärvaro.

Börja enkelt. Vilka möten arrangerar du? Kungör dem på Facebook och LinkedIn! Jag är en liten investerare i ett åländskt IT-bolag, PBS, och har med glödje följt med hur företaget arrangerade en välbesökt mässa (ÅBIT, namngiven efter det samtidiga CeBIT) och hur mässan samtidigt avspeglades på LinkedIn. Efter ÅBIT kopplade jag ihop mig över LinkedIn med klart flera av deltagarna än efter andra liknande tillställningar. ÅBIT fick flera besökare via LinkedIn. Den ökade synligheten reflekterar förstås positivt på ÅBIT och PBS.

Gå sedan vidare. Vilka är dina yrkesambitioner? Hitta investerare? Investeringsobjekt? Ny arbetsplats? Nya anställda? Andra företag som driver samma frågor som du? Om inte annat, kan du lägga ut vaga, indirekta krokar. "Jag söker jobb" är det föga klokt att stoltsera med i klartext, men att du publicerar insiktsfulla blogginlagor inom ditt specialgebit har din arbetsgivare knappast något att invända emot. Samtidigt höjs din synlighet och attraktivitet.

Betänk också fritiden. Fotograferar du? Bestiger du berg? Renoverar du hus? Springer du maraton? Författar du snapsvisor? Då vill du säkert dela med dig av dina erfarenheter till dina vänner. Visst kan du sända megavis med foton som bilagor. På Facebook eller i din blogg är allt dock enkelt sorterat på en plats. Bekvämt för dig att hänvisa till, bekvämt för andra att hitta av sig själva. Själv har jag märkt att jag ofta får kommentarer av helt andra personer än jag väntat mig. Och anteckningar på bloggar, i Twitter, Facebook och LinkedIn är enligt definition mindre störande och påträngande för mottagaren än mejl.

Glöm inte att bygga kontaktnätet. Liksom då det gäller det du publicerar om dig själv, låt även kontaktnätet avspegla verkligheten. Koppla ihop dig med de personer du även annars har och har haft att göra med.

Du kan även välja att åka snålskjuts på existerande nätverk. På Facebook kommer du snabbare upp i fart om du går med i "Tekniska föreningen i Finland" (nu 43 medlemmar), "Teknologföreningen" (372), "HANKEN" (1133), "Finlandssvensk" (9388) eller "Ankdammen" (3196).

Och framför allt: Gå med i "Forum -- det finlandssvenska affärsnätverket". Gruppen finns både på Facebook och LinkedIn och är dubbel för att vi på så sätt ska kunna nå en större grupp av människor. Detta nätverk är grundat framför allt för dig som Forumläsare. Där kan vi nätverka otvunget i vår egen krets. Där kan vi skapa interaktion om Forumartiklar, om aktuella frågor som berör just oss.

Är webbens nätverk ett hot mot realvärldens föreningar, klubbar och tidningar? Tvärtom. Rätt utnyttjade förstärker nätnärvaron både den fysiska närvaron och samhörigheten. Men det kommer an på oss själva att på önskat sätt avspegla verkligheten på webben.
I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

lördag 7 mars 2009

Rasmus Snabb gjorde nya logotyper för Furuvik och kaj.arno.fi

Be om hjälp av kunnigt folk! Det var mitt nyårslöfte nr 7 till mig själv, i min blogginlaga från början av januari. Och det har jag nu gjort. Kunnigt folk är i detta fall den grafiska designern Rasmus Snabb (från Helsingfors men just nu aktiv vid Danmarks Designskole). Och hjälpen gällde en logotyp för Furuvik, som jag ville ha för inbjudningar, vimplar och skyltar (se närmare min blogginlaga om detta i Furuvik-bloggen).

Och visst är det skillnad på koskit och pannkaka, som det heter. Det här lyckades jag prestera "alldeles själv":

Och det här fick Rasmus till stånd:

Vilkendera som är ny och vilken som är tvättad i Jör torde det inte råda något tvivel om.

Så Rasmus fick förnyat förtroende. Jag hade gjort en hemlagad logga (jag har börjat röra mig allt mer på Åland och där heter det logga, inte logo) för kaj.arno.fi. Den ser kanske snäppet bättre ut än hemlagade Furuvikloggan, om jag så själv får säga det:Jag ville dock öka min visuella konsekvens vad beträffar användningen av typsnitt. Speciellt gällde det att få någon rim och reson i mina bloggbanér. Och då Rasmus var så bra på att hitta Furuvik-jugendtypsnittet Kolo LP, bad jag honom börja med att leta reda på ett typsnitt med nordisk eller germansk anknytning, sans serif. Han kom med ett dussin stycken, och av dem valde Sophia och jag typsnittet Avenir av schweizaren Adrian Frutiger, född 1928 och alltfort yrkesverksam detta århundrade.

Rasmus var inte nöjd med knorren på min gamla logga, det röda A:et. Färgerna var inte anpassningsbara till den kommande mångfalden av bloggbanér (svenska, tyska, engelska och så vidare). Så det blev Rasmus' uppgift att hitta en ny knorr, och det gjorde han. Loggan ser ut så här:Knorren är det "irriterande" K:et som är alltför litet. Och färgmässigt är loggan anpassningsbar till användning i flera olika bloggpaletter. "Kaj" är ljust (ovan vitt, i färg ofta gul), "arnö" är svart, och bakgrunden nyansmässigt någonstans mittemellan. Och såsom grafiker ofta vill det, finns det ett stort "fridlyst" område runt texten.

Kanske logotyper inte hör till det nödvändigaste här i livet. Men de är rätt miljövänliga (åtminstone i elektronisk form), och om dessutom konformerar de lyckade loggorna med mitt nyårslöfte nr. 9, Estetiska värden tilltalar: Omge dig med skönhet, enkelhet och ordning!: 
Oordning, onödiga saker, onödiga inköp är bördor för själen. Ordna. Släng. Om du köper, köp då det som är funktionellt, nyttigt och vackert.

Tack, Rasmus!

Länkar:

torsdag 5 mars 2009

Hälsan och Kilimandjarobestigningen

Jag har fått några frågor om hur det gick med hälsan under Kilimandjarobestigningen. Jotack, bra.

 1. Vattublåsa på hälen. Det var den största skavanken. Och då är det ju inte så farligt. Det tog en vecka så sprack den rekorderliga blåsan av sig själv då jag sprang runt Isarwehr. Jag missade en Sellmorunda i Nagu på grund av blåsan, dess värre var det inte.

 2. Vidbrända händer. Sista vandringsdagen glömde jag att kräma in solskyddsfaktor 50. Det blåste och var svalt eller kallt, så jag märkte inte förrän på eftermiddagen att händerna upptill var illröda. De är ännu sträva och flagar.

 3. Flagande läppar. Sista dagen glömde jag somsagt solen, och det gällde också läpparna. Men det gick fort om.

 4. Huvudvärk? Några gånger litet. Två tabletter 400 mg Ibuprofen fördelat på tre medicineringar.

 5. Höjden i övrigt? Ja flåsigt blev det, men inte var det någon direkt hälsorisk, vill jag påstå.

 6. Skavsår i övrigt? Nej, inget förutöver vattublåsan på hälen, som i sin tur bara berodde av att jag för sent märkte att jag tappat högra bergsskons sula.

 7. Knäna? Näpp, de hängde med.

 8. Konditionen? Alltid kan den vara bättre, men åtminstone blev jag aldrig muskeltrött.


 9. Frysskador? Händerna blev kalla på toppen när jag fotade, annars frös jag inte.

 10. Mage och tarm? Ingen punsch upptogs, men ej heller hade jag någon diarré. Trots att jag åt färsk frukt och halvhjärtat skalad gurka. Inga magapiller alltså.

 11. Ryggen? Inget ryggont, men man bar ju rätt litet på grund av bärarna.

 12. Malaria? Ja än så länge har jag inte känt av något. Det kändes rätt dumt att äta Malarone bara för att vi två dagar som med Mefistofeles-myggorna i Ameg Lodge, de enda övernattningarna under 1800 möh som är övre gränsen för malariamyggen.

onsdag 4 mars 2009

ÅBIT 3.3.2009 på Alandica

Glöm CeBIT (3-8.3.2009 i Hannover)! Det som gäller är ÅBIT (3.3.2009 i Mariehamn).

Igår klarade Mats Adamczak, arrangör av ÅBIT, på en dag av det som det behövs sex dagar och långa köer för i Hannover. Och i stället för att trängas i överfulla nordtyska spårvagnar, hotell och restauranger kunde man hållas hemma på Åland (om man är ålänning) och äta gott på Arken. I mitt fall blev det även litet flyg med Turku Air (från Åbo) och Air Åland (till H:fors), men det gick snabbare än att ta sig till Hannover.  

Och Mazen klarade arrangemangen med sedvanlig bravur. Fina föredrag, fina utställningar och perfekt tajming. ÅBIT blev det första evenemanget i nyss färdigblivna Alandica:


PBS-VD:n Kim-Stephan Sirkka inledde med att presentera några nyheter: PBS flyttar till Birkas kontor, PBS har ny logga och PBS blir sponsor för Paf Open. Mer kan man läsa i artikeln i Nyan.Den nya loggan är designad av McArena och kombinerar bokstäverna P, B och S på ett i mitt tycke både innovativt och smakfullt sätt:Mycket imponerande var själva konferenscentret Alandica. Så här ser exteriören ut från Arken sett:


Här är ÅBIT-segelbåten:


och densamma i full fart:


Utställningsområdet:


PBS-styrelsemedlemmen Sven-Erik Holmberg beundrar utställningsområdet från ovan:


Publiken strömmar in:


Kim-Stephan öppnar ÅBIT (CeBIT öppnades däremot av Arnold Schwarzenegger):


Kim-Stephan gillar (liksom jag) den absurda konstnären M.C. Escher:


God lunch intogs på Hotell Arkipelag:


Utsikten mot vattnet (nåja, isen):


Alandicas stora sal använde ÅBIT inte, men beundra den fick jag ändå:


Länkar: