torsdag 27 mars 2008

Forum för Ekonomi och Teknik: 2 -- Ut på turné

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 3 2008, som utkom 27.3.2008.

Ut på turné”Ifall ni har bråttom ut ur flygplanet och vi inte är i närheten för att hjälpa, drag upp den röda spaken så öppnas dörren.” Så löd de välmenta säkerhetsinstruktionerna piloten gav före första delen av vår flygning runt Europa, där två gamla Sun-anställda och jag på en vecka försöker träffa så många My SQL-anställda vi hinner.

Integrationen av My SQL i Sun har gått igenom sina första mer smärtsamma stunder. My SQL:arna i de flesta av våra 29 länder har fått sina avtal att underteckna, och mångens första reaktion var lika förfärad som min då jag själv fick skriva på i början av januari, som en av de personer som förhandlades ombord på Sun i samband med själva köpet av My SQL.

”Inte nog med att man förlorar rätten till alla sina gamla lekskoleteckningar, utan man skriver också över rätten på framtida teckningar som föreställer My SQL för tid och evighet.” Det var intrycket efter den första genomläsningen. När man diskuterar saken närmare och dechiffrerar texten noggrannare, blir intrycket klart bättre. Verkligheten kanske inte ens skiljer sig så mycket från avtalen med gamla goda My SQL AB, men just själva intrycket är ändå att villkoren blir strängare.

Annan smärta gäller de länder där Sun saknar juridisk närvaro, men My SQL har personal. Denna grupp som formellt varit underleverantörer har i My SQL behandlats som anställda, men ett företag av Suns storlek och med Suns riskprofil kan inte fortsätta denna policy. Tät kontakt med våra 19 nästan-anställda i Ukraina, Bulgarien, Litauen, Cypern, Serbien och Kroatien står alltså högt på agendan.

I övrigt går integrationen som på räls. Säljarna har fått pengarna på banken, och andas en suck av lättnad. Och alltfort möts vi av idel välvilja och iver på Sun. Jag har ännu inte träffat någon inom Sun som inte tar emot oss med öppna armar, och Sun verkar ta sin vd Jonathan Schwartzs ord om ömsesidigt lärande på allvar.

My SQL:s tekniska support blir senare under våren föremål för en särstudie av hur Sun kunde anamma en del av våra principer i sin övriga support-verksamhet. Vår kombination av jobb hem ifrån, umgänge över IRC och vår hittills varande mycket höga kundtillfredsställelse fångade uppmärksamheten hos en Sun organisation med två miljarder dollar i omsättning.

Varje My SQL:are har fått sin egen Sun Visor. En Sun Visor är ett storasyskon, liksom fuxarna på TF får storasyskon bland andraårsstuderandena. Våra Sun Visorer ger oss goda tips om vem man ska träffa, vilka de viktiga URL:arna är på Suns oändliga intranet och vilka mejllistor det lönar sig att prenumerera på. Hjälp att bemästra informationsöverflödet behövs.

De följande två dagarna är det de ryska anställdas väl och ve som gäller. Mina Sun-kolleger och jag gör vårt bästa för att hjälpa personalen att sålla agnarna från vetet i allt som är nytt, och det enda som säkerställer lyckad kommunikation är fysisk närvaro. Diskussioner av informell natur hjälper.

Sun-kollegerna påtalar också hur viktigt det är att just jag, som gammal My SQL:are, med egna ord upprepar Suns budskap. Klart det, ett budskap av bekant folk som man vet hur man ska tolka går bättre hem än från nytt folk man ännu inte lärt sig lita på.

Nu landar vi på Domodedovo, och får säkert utstå några syrliga kommentarer av de lokala My SQL:arna för vårt glamourösa val av transportmedel. ’Suns Corporate Jet’ (onödigt bruk av engelska gör givetvis saken ännu glamourösare) är dock snarare som att ta en taxi än att ha en chaufförsförsedd firmabil. Och angenämt nog verkar piloterna alltfort finnas tillgängliga, så vi själva inte behöver dra i röda spaken.Kaj Arnö beskriver fortlöpande hur integrationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integreringen.