tisdag 24 mars 2009

Att bjuda in folk till Forum-nätverket på LinkedIn och/eller Facebook

Tillväxten i medlemsantal för Forum-affärsnätverket har ingalunda avtagit! Nu har LinkedIn tagit ledningen med 174 mot Facebooks 167 medlemmar. Analysen av "dubbelt medlemskap" är manuell, så någon ny statistik på den punkten har jag inte. Och Facebook leder alltfort klart då det gäller interaktivitet.

Däremot har jag nu två pekare som torde hjälpa folk att komma med i nätverket, eller att bjuda in andra, för den delen. Av någon outgrundlig anledning skrev jag två bindestreck i namnet på gruppen, som därmed inte är så enkel att hitta. Men här är två länkar som går direkt till gruppernas hemsidor, från vilka man kan bli medlem (Facebook) eller söka om medlemskap (LinkedIn):

Jag uppmanar närstående organisationer (finlandssvenska föreningar av olika slag) att länka till dessa två grupper från sina hemsidor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar