tisdag 13 januari 2009

Nätverksdags (Forum 1/2009)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 1 2009, som utkom 29.1.2009.

Nätverksdags"Nej tack. Jag har inte tid! Jag måste koncentrera mig på mitt arbete, på att uppnå mina mål. Både min arbetsdag och mitt privatliv är späckade som det är." Så låter det ofta då jag för sociala nätverk på tal i min egen åldersgrupp, mellan 40 och graven.

Men det är fel tänkt, oavsett ålder. Att strunta i bloggar, Facebook, LinkedIn, Xing, Flickr och andra sociala nätverk på webben kanske ännu idag går an för mången Forum-läsare. I slutet av förra seklet var det ju också möjligt att vägra skriva SMS eller mejl. Snart kommer webbens sociala nät dock att kännas lika självklara som mejl och SMSar idag, för- och nackdelar inberäknade. Tro mig.

Och sociala nät, det är vad mina kolumner handlar om: Varför behövs de? Vilken är nyttan? Vad är glädjen, utbytet? Och hur gör man?

Egentligen är välutbyggda sociala nät något utpräglat finlandssvenskt, och det faktum att de nya näten är webbaserade är egentligen det enda nya. I övrigt är allt som förr: Nätverk ger stöd. Nätverk ger samhörighet. Nätverk odlar man för nätverkets skull, inte i kortsiktigt vinningssyfte. De nätverk man odla avspeglar de intressen och värderingar man har, de mål man har i livet. Och nätverken har sin etikett, både i Helsingfors, i Korpo och på webben.

Därmed är det lika förnuftigt att nu gå med i webbens sociala nätverk som det i tiden var att gå med på TF, i sin nation eller i sin studentkår. Detta främst med den skillnaden att ens webbnätverk från början brukar vara mycket mer välutbyggt än den gemene nyblivna studerandens, som före webbens tid mest kände sina egna skolkamrater. Jag var själv senkommen i Facebook och fick inom 24 timmar från registreringen över 100 Facebook-kontakter. Och alla av dessa var personer som jag kände sedan förr. Nu, en tid senare, har jag också fått nya kontakter direkt via webben. Somliga av dem räknar jag med att träffa på riktigt senare, andra inte.

Kanske fuxintagningen, lördagsluncherna och övrigt festande som förstaårsstuderande var aningen mer lustbetonade aktiviteter än de första stapplande stegen man tar i webbens nät. Men man mår bra av att ha samma attityd: Det här är något nytt. Jag måste lära mig. Jag skall se hur de andra beter sig. Tydligen skall man vara mer uppklädd till en årsfest än till en lördagslunch.

I kommande spalter blir jag mer konkret. Jag vill dock redan nu ge några råd:

  • Låt dina nätaktiviteter avspegla din verklighet.

  • I verkligheten har du en privat karaktär och ett yrkesjag; så ock på webben, även om de är svårare att hålla isär. Låt dina identiteter synas!

  • Gå med i de undergrupper som representerar sådant du annars också intresserar dig för (i mitt fall: löpning, MySQL, bergsbestigning, Web 2.0, snöbrädesåkning, Mac).

  • Återanvänd texter och material: publicera det på nytt, anpassat för dina olika nätgrupper.

  • Låt ta ett flertal bra fotografier av dig, främst närbilder av ditt ansikte, och välj en bild som du konsekvent kör med i alla dina profiler

  • Håll god ordning på dina fotografier, texter, användarnamn, lösenord och profiluppgifter.

  • Bjud din läsarkrets på något av värde, men tro inte att man måste vara utrikesminister för att ha något vettigt att säga.

  • Börja bara, din nätprofil behöver inte vara perfekt från början (men ett bra foto skadar inte).

  • Se inte webbens sociala nät som ett tvång eller en plikt, utan som ett verktyg för att skapa kontakter som fort nog rycker med dig av bara farten.


Jag strävar att själv efterleva dessa råd. På http://kaj.arno.fi samlar jag alla mina bloggar (yrkesmässiga och privata; på utrikiska språk och inhemska) och länkar till LinkedIn, Facebook etc. På kaj.arno.fi/forum finner du alla mina Forumspalter (också denna), med ytterligare länkar samt möjlighet till kommentering. Välkommen!I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

1 kommentar: