torsdag 27 november 2008

Forum för Ekonomi och Teknik: 9 -- Tungvrängande

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 11 2008, som utkom 27.11.2008.

TungvrängandeDet ges ljusglimtar mitt i allt det mörka som gäller världens finanser i allmänhet och Suns ekonomi i synnerhet. En av dem är Suns mjukvaruförsäljning, som växer globalt då resten krymper. En annan är de nya marknaderna utanför de etablerade ekonomierna i EU, USA och Japan. Jag har varit i den lyckliga belägenheten att medverka i snittstället av dessa två tillväxtområden, nämligen lanseringen av My SQL i det som numera heter Emerging Markets.

Kärnan i Emerging Markets brukar förkortas BRIC, för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. I alla dessa har My SQL introducerats med pukor och trumpeter. Pukorna är i detta fall My SQL:s världsomspännande användarskaror, medan trumpeterna representeras av Suns fältorganisation av marknadsförare och säljare.

Stämningen i dessa länder är positiv. I Brasilien kändes nyheterna om nya bottenrekord i Suns börskurs väldigt avlägsna för både de lokala och mig själv. Här byggs det! Ekonomin växer, och så även Suns försäljning. I Indien knakar det än mer. Liksom i Brasilien inser man där på högsta rege ringsnivå att Open Source är i landets ekonomiska intresse, i ännu högre grad än fallet är i EU, USA och Japan. Mitt möte med en högt uppsatt representant för den indiska regeringen var förtroendeingivande: Indien kombinerar en förnuftig ideologi som tar avstånd från lösningar som binder dem till enskilda (oftast amerikanska) leverantörer med pragmatism, en vilja och uppenbar ligen också förmåga att få saker att hända.

Kina är ett kapitel för sig. Medan forna brittiska kolonier som Indien och Sydafrika gör det lätt för en att kommunicera, och medan Bad English ger en god gemensam kommunikationsplattform i Latinamerika och Ryssland, gäller detta inte i Kina. Där måste det allra mesta simultantolkas och ens egen förmåga att kommunicera ansträngs till bristningsgränsen.

För att skapa en god grogrund för kommunikationen har jag infört ett litet tricks, som brukar öppna dörrarna och höja intresset för mitt egentliga budskap om My SQL: Jag håller de första fem–sex minuterna av mitt föredrag på det dominerande lokala språket. Detta började jag med i det trygga EU, i Italien. Uppmuntrad av det positiva bemötandet har jag upprepat detta i mer utmanande länder, såsom Ryssland, Turkiet, Japan, Kina, Brasilien och Argentina.

Och publiken, van vid att utrikiska föredragshållare kommer från USA, brukar inte vara bortskämd med denna form av uppmärksamhet. För en finlandssvensk är det inte en omöjlighet att vränga tungan på ett sätt som gör ens uttal om inte direkt njutbart så åtminstone uthärdligt och begripligt. Så jag skriver mitt tal på engelska, och ber sedan någon lokal Sun-kollega översätta. Litet pluggande av lokala uttalsregler behövs ju förstås (i fallet Kina: mycket).

Och resten av kommunikationen brukar gå bra, om man bara visar hänsyn för lokala seder och bruk, och öppet erkänner sin egen okunskap utan att låta den utmynna i osäkerhet eller utplåning av den egna identiteten. Sålunda brukar jag hålla den finlandssvenska fanan högt, ”jag är från Finland och talar svenska, som Linus Torvalds, som My SQL:s chef och som My SQL:s grundare”. Och serveras det alkohol brukar meningen ”har vi kommit hit för att tala eller för att dricka?” efter lämpliga utredningar av den finska nationalkaraktären uppskattas och präglas in i minnet av hela sällskapet.

Vid sidan av kulturella överraskningar (kindkyssar mellan män i macho-Argentina, salmonella efter besök på Suns kantin i Bangalore, otvungen förbrödring mellan raserna i Sydafrika), ges det också affärsmässiga överraskningar. Visst hade jag räknat med att ’Sub-Saharan Africa’ hör till Suns snabbast växande regioner, med tanke på att de börjar från en så låg säljnivå. Men inte hade jag trott att det land som mest överträffar sina säljmål är samma land som är mest känt för lurendrejerimejl, nämligen Nigeria! Oljelandet köper Sun-hårdvara på löpande band, och nu öppnar Sun kontor i Lagos.Kaj Arnö beskriver fortlöpande hur integrationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integreringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar