torsdag 12 november 2009

SIME = Scandinavian Interactive Media Event

SIME 09 närmar sig sitt slut. Nordeuropas största Internet-konferens, med 1200 deltagare: en fantastisk träffpunkt för IT-folk, medieexperter, investorer och nätverkare från Sverige, resten av Norden och från hela världen. En ypperlig plats att växla vilda idéer.

Vi har fått lyssna på och inspireras av sådana svenska storheter som Sven Hagströmer (Hagströmer & Qviberg), Jan Helin (Aftonbladets chefred.) och Anna Bråkenhielm (VD för TV-bolaget som hittat på bl.a. Robinson och utländska gäster som Werner Vogels (CTO på Amazon, bekant från MySQLs användarkonferenser), Linda Stone (tänkare och författare) och Lukasz Gadowski (grundare av Spreadshirt.com). Mest har dock värden Ola Ahlvarsson själv imponerat, genom sitt val av gäster, sin lättsamma stil på scenen och sin förmåga att involvera både publik och panelgäster.

Rigoletto och Ambassadeur har med andra ord erbjudit rikliga tillfällen till diskussioner med intressant folk.Och runnismen, löpandets religion, verkar sprida sig åtminstone enligt Aftonbladets löpsedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar