torsdag 24 september 2009

Låt nätet ge fart åt din karriär (Forum 9/2009)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 9 2009, som utkom 24.9.2009.

Låt nätet ge fart åt din karriär




Fundamentet är upp­byggt. De första tre­vande stegen ut i web­bens sociala nät är undanstökade: Profilerna i Linked In och Facebook är skapade; Twit­ter och Youtube är bekanta fenomen. Nu in­ställer sig frågan: Är webbens sociala nät för min del ett randfenomen, där jag enbart är med på ett hörn för att det verkar börja höra till? Eller utgör de sociala nätverken grund­läggande verktyg för uppbyggandet av min karriär, i det verkliga livet?

Valet är inte självklart. Och liksom med många val här i livet sker det ofta omedve­tet. Syftet med denna nätspalt är att peka på de sociala nätens karriärfrämjande möj­ligheter och skapa förutsättningarna för ett medvetet beslut.

Webben är nämligen en meritokrati, där det finns alla förutsättningar för den smar­ta att bli inflytelserik – utan större upp­backning av pengar och traditionella makt­havare. De sociala näten demokratiserar tillgången till de massmediala infrastruk­turerna. Det blir möjligt att till nästan ing­en kostnad nå ut med vilket budskap som helst, över hela världen. Det här sker i och med att budskapet inte tutas ut till massor­na, utan fokuseras och riktas primärt till de personer och påverkare som delar dina sär­intressen.
Men vad har det här med gemene Forum­-läsare att skaffa? Massor. Nästan alla Fo­rumläsare är kunskapsarbetare. Kunskapen kan förmedlas av nätet, och du som Forum­-läsare kan vara den som samlar den, idisslar den, förädlar den, för den vidare. Du är re­dan nu expert på ditt eget specialgebit, och via nätet kan du göra dig känd.

Hur gör du? Använd Google Alert, Friendfeed och Twitter för att ta reda på det nyaste inom ditt fackområde. Välj ett halvdussin nyckelord och ’prenumerera’ på dem, så får du nys om nya artiklar och blog­ginlagor. Läs de väsentligaste. Gör publikt synliga bokmärken till de intressantaste webbadresserna, via Delicious eller Digg. Koppla bokmärkandet till Twitter, och twittrandet till Facebook. Lägg till insikts­ fulla kommentarer, gärna i skilda kanaler (webbidentiteter) för skilda språk: engelska, svenska, finska etc.

Via detta nätverkande får du nya kon­takter. Dessa kan i realvärlden förvandlas till kunder, leverantörer, anställda, arbets­givare, investerare eller ’bara’ förbli källor till för dig värdefull information. Ditt vär­de i din arbetsgivares ögon ökar, liksom ditt värde på arbetsmarknaden. Är ditt budskap klokt och fokuserat blir du oavsett ålder, kön, härkomst och boningsort till en efter­frågad auktoritet.

Jag ber att få påpeka att det är fråga om en relativt liten mängd arbete för att nå ovanstående effekter. Egentligen måste du ju ändå följa med vad som händer; varför inte lägga till 20–30 procent strukturerat arbete och låta andra dra nytta av ditt sur­fande, och därigenom också få egennytta? Då känns det samtidigt mer motiverande att litet putsa upp nätprofilen, som därige­nom också besöks av betydligt fler. Så långt som till att börja blogga behöver du inte gå; det är en option för framtiden, men en mycket mer tidskrävande sådan.

Finns det då inga hinder på vägen? Gi­vetvis bör du undvika att publicera förtrolig information. Men det att du kanske inte är behörig att uttala dig i ditt företags namn är inget som helst hinder för dig själv att skapa dig ett namn och bli en internationellt erkänd auktoritet inom det specialgebit du själv väljer.



I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

1 kommentar: