tisdag 9 juni 2009

Arbeta tillsammans (Forum 6/2009)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 6 2009, som utkom 16.6.2009.

Arbeta tillsammans
Nog kaverat. Hittills har vi i denna spalt koncentrerat oss på uppbyggande och underhållande av relationer via webbens sociala nät. Men någon gång måste man också få själva jobbet gjort. Och nu är det dags för just det: Att reda ut hur webben erbjuder möjligheter till konkret samarbete, där vi tidigare stretat på i ensamhet eller med föråldrade verktyg.

Webbens sociala nät erbjuder en infrastruktur för i högsta grad praktiskt arbete. Och främst bland gelikar i detta sammanhang är Google. Att skapa ett eget Google-konto idag är jämförbart med hur det var att övergå från DOS till Windows i början av 1990-talet. Det rör sig om fundamentala förbättringar i användbarheten -- denna gång dock utan ideligen förekommande kraschar och utan överdrivet tröga svarstider.

Det Google erbjuder låter i första hand skrämmande: Lagra alla dina mejl på nätet. Och din kalender. Dina kontakter. Dina dokument. Dina fotografier och videofilmer inte att förglömma. Huj!

Förvisso är dina data skyddade av lösenord, men skall man lita på att obehöriga inte når dem? Själv gör jag det nog. Risker för intrång finns ju så fort min egen dator är uppkopplad till nätet, och Google skyddar förmodligen sitt nät bättre än jag mitt. Och finge Google för sig att otillbörligen kika in i dokumenten, vore det skandal och bums slut på allt det förtroende de mödosamt byggt upp.

Personligen övervann jag min rädsla för Google Mail efter att datorns hårdskiva kraschade, arbetsgivarens webbmejlmetodik ändrats och jag var helt mejlisolerad från resten av världen. Och nöden gav mig bättre användbarhet: Samma epostlåda i mobiltelefonen, i min bärbara dator och i familjens övriga datorer. Alla mejl i en tråd sammanfattade på en plats. Inboxen visar inte bara mejlrubrikerna utan början av första raden i mejlet. Och bilagor visas genast och utan tidsödande programladdningar, direkt i webbläsaren.

Den stora sociala fördelen når vi dock via Google Docs. Flere personer kan samtidigt arbeta på samma dokument, samma tabell, samma presentation. Detta oavsett om vi alla jobbar i samma företag. Kunder, leverantörer, vänner, kolleger av alla de slag kan samarbeta med infrastruktur som finansieras av Googles reklamintäkter. Och Googles reklam är både smartare och mindre påträngande än de flesta andra former av reklam.

Det här må låta nyfrälst (vilket det törhända är) eller sponsorerat (nej, tyvärr inte) men jag säger det ändå: Via Google Docs erbjuds du de 20 % av Microsoft Offices fördelar som räcker till i 95 % av fallen. Och enklare. Via bortfallet av de 80% man inte behöver, blir användargränssnittet desto enklare och därmed effektivare. Rubriker. Innehållsförteckning. Punktlistor. Franska streck. Hela köret, smärtfritt, vackert. Och dokumentet är mångfalt enklare att dela med sig av: Som mejlbilaga, webbsida, mejlinnehåll, eller bara som pekare för andra att editera direkt. Eller rentav som pappersutskrift.

Har du fått blodad tand, grunda då en Google-identitet på mail.google.com och följ sedan instruktionerna på kaj.arno.fi/forumtavling där Forum-nätverket kör ett litet socialt nätexperiment. Pris utlovas!I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

1 kommentar: