måndag 22 juni 2009

Solistkarriär på YouTube, i snapsvisegenren

Nu har jag köpt en Flip Mino, en pikiliten videokamera. Och jag har för första gången laddat upp videofilmer på YouTube! Den allra första är en tribut till Mirko Lange, en tysk nymediespecialist som rekommenderade fadigrejen. Den andra är uruppförandet av "Min sup".

Efter drygt tiotusen YouTube-visningar av "Helan går" från Suns köp av MySQL är det föga en hemlighet att min sångröst inte är klanderfri.


Men om det rådde något som helst tvivel om saken, är det nu klart att jag inte kan tävla med Frank Sinatra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar