lördag 25 april 2009

Kvitter (Forum 5/2009)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 5 2009, som utkom 26.5.2009.

Kvitter
Nu är tiden mogen för nästa steg in i webbens sociala nät. Twitter kallas för mikrobloggning och är en korsning av Skype Chat, Facebook, bloggning och personlig forskningsassistent.

Men först en statusuppdatering: Forum, det finlandssvenska affärsnätverket, har identifierat LinkedIn som klar segrare över Facebook. Detta gäller inte bara medlemsantalet (över 500 mot drygt 200). LinkedIn vinner klart även då det gäller antal artiklar och antal kommentarer. Jag är glad att Forum-läsarna blivit debattglada, om allt från mobiltelefoner över språk, Aaltohögskolan och bonusstopp via bostadslån till döden på nätet. Tack!

Jag hyser därmed stort hopp om en allt aktivare Forum-gemenskap på nätet och dristar mig nu att introducera något nytt.

Twitter är avsett att besvara frågan "Vad gör du just nu?" och delge världen ditt svar om högst 140 tecken. Ifall du just nu äter din morgonmüsli med hallon och bananer är det kanske inte så intressant, såframt du inte är Paris Hilton. Men saken är en annan om du gjort en stor affär, publicerat en rapport, intervjuats i tidningen eller förbereder ett föredrag på #tfif. Det kan vara intressant för andra att veta. Och själv kan du vilja framföra budskapet med din egen vinkling.

Twitter blir ett slags skräddarsydd ticker-skärm för nyheter som någon upplever som väsentliga att rapportera, och du upplever som väsentliga att följa.

Du kan prenumerera på nyheter av enskilda personer. För IT-intresserade rekommenderar jag gurun Guy Kawasaki, som twittrar hejdlöst mycket men mestadels intressant. Det är bara att grunda ett konto på twitter.com och bli en "follower" till guykawasaki. Det är en enkelriktad relation. Han behöver inte vara din kompis, vilket fallet är med relationerna på LinkedIn och Facebook.

Du kan också prenumerera på nyheter om valfritt tema. Själv följer jag allt som sägs om MySQL, vilket gör det enkelt att veta vad folk tycker. Särdeles intressant var detta då Oracle köpte Sun. Jag behövde inte spekulera i användarbasens reaktioner, utan kunde läsa det i klartext. Systematiserat, välstrukturerat tyckande.

Du kan chatta synligt för allihopa. Twittrar du "@kajarno skriv nästa Forumspalt om YouTube!" får inte bara jag läsa det, utan alla som följer dig, eller har sökning på orden Forum eller YouTube.

Du kan erbjuda din föredragspublik en direktsänd kanal att prata om ditt föredrag. Gå till search.twitter.com och sök på #cloud och #mysqlconf så får du se vad publiken sade om mitt panelföredrag om Cloud Computing på senaste MySQL-konferens -- både under och efter föredraget. Ett perfekt sätt att enkelt skapa interaktion och få feedback!

Du kan koppla Twitter till SMS. Jag SMSade härförleden "sitter på plats 6C och konstaterade att jämnårige Matti Nykänen åker samma flyg till München", och fick en hel del ystra kommentarer. Svaren kom inte bara på Twitter, utan också på Facebook, vars status jag automatiskt låter uppdatera via Twitter.

Och du kan utan minsta ont samvete göra global reklam för dig själv via Twitter. Exempel: MySQL-experten ronaldbradfords fina Twittersida.

Inspirerad? Grunda ett konto på Twitter.com. Och vill du kvittra flitigare på bekostnad av ytterligare en störningskälla, installera programmet twhirl och prenumerera på en ström av nyheter kring dina favorittemata i både yrke och privatliv.I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

1 kommentar: