onsdag 6 januari 2010

Nyårslöften 2009 och 2010: Tio original och fyra bilagor

För ett år sedan, i början av januari 2009, skrev jag en blogginlaga med rubriken "Kajs tio nyårslöften till sig själv: Om människans irrationella psyke". Föresatser som bara är död text är det inte mycket bevänt med, så jag tänkte ge svaret på Tove Janssons fråga "Vad tror du att det hände sen?".

1. Vanans makt är stor: Sätt regelbundet igång med en ny god vana! Definiera medvetet en önskad vana. Fundera hur du enklast kan övertyga dig själv om denna vana. Direkt nya vanor blev det inte 2009. Bättring behövs 2010! Facit: Miss.

2. Självsäkerhet föder självsäkerhet: Uppträd säkert! Men våga också göra potentiella dumheter, ta risker. Annars lär du dig inte. Nå, jag började förkunna en ny världsreligion, vilket är både självsäkert och riskabelt. Facit: Träff.

3. Identifiera och efterlev dina personliga prioriteter! Hur viktiga är vännerna? Äktenskapet? Barnen? Familjen? Släkten? Hälsan? Arbetet? Pengarna? Prioritera sedan det viktiga framom det mindre viktiga, när det gäller användningen av tid, uppmärksamhet och pengar. Här gjorde jag klara framsteg. Fortsätter i år! Facit: Träff.

4. Lev som du lär: Sätt upp kvartalsmål även inom privatlivet! Ett kvartal är tillräckligt långt för att långsiktiga mål ska hinna uppnås, och tillräckligt kort för att önsketänkande skall synliggöras fort. Ja, jag definierade kvartalsmål inom privatlivet, ja det känns rätt. Facit: Träff.

5. Fokusera medvetet: Skapa ritualer för grov uppföljning av personliga kvartalsmål varje vecka, och noggrann uppföljning då nästa kvartal börjar! Ja, jag följde upp kvartalsmålen både veckoligen och kvartalsvis. Facit: Träff.

6. Gör det tråkiga eller olustiga arbetet uthärdligt eller rentav roligt! Gör arbetet socialt (och dela bördan). Belöna dig för slutförda tråkiga faser. Koncentrera det olustigaste arbetet till en timme per dag. Små framsteg, men inte tillräckligt. Facit: Miss.

7. Be om hjälp av kunnigt folk! Redan formuleringen av önskemålet hjälper på traven. Och hjälpleveranserna håller hjulen i rullning. Javisst! Bara att fortsätta på samma spår. Facit: Träff.

8. Få viktiga saker att framstå som brådskande! Skapa (vid behov konstgjorda) impulser som får dig att fokusera på det viktiga: Hjälp levererad av andra, löften om delleveranser, möten, planerade samtalsämnen. Det här genomförde jag inte konsekvent nog. Facit: Miss.

9. Estetiska värden tilltalar: Omge dig med skönhet, enkelhet och ordning! Oordning, onödiga saker, onödiga inköp är bördor för själen. Ordna. Släng. Om du köper, köp då det som är funktionellt, nyttigt och vackert. Detta efterlevde jag, även om tanken nog ännu kan renodlas. Facit: Träff.

10. Ta väl hand om ditt eget humör: Låt inte småsaker få dig ur spår! Bryt medvetet negativa tankemönster, genom pauser, höjning av blodsockernivån, frisk luft. Löpning hjälper. Djupa andetag också. Facit: Träff.

Sju träffar och tre missar. Om det nu är någon indikator.

För 2010 skall jag fortsätta i samma banor. Några specifika halvnya idéer, besläktade med punkterna 134578:

  • Göra verksamhetsplaner på årsnivå för det som är viktigt (åtminstone Furuvik och Runnismen). Det underlättar definieringen av kvartalsmålen (som inte blir belamrade av saker jag inte hinner med under kvartalet), och det gör det enklare att be om hjälp av kunnigt folk,

  • Skapa stödgrupper, väl definierade grupper av kunnigt folk som jag regelbundet umgås med virtuellt och i verkligheten, kring specifika områden (såsom Furuvik och Runnismen).

  • Systematik i sociala medier, alltså Facebook, Twitter, LinkedIn och Xing. Det är roligt att umgås på dem, att hjälpa och bli  hjälpt. Men liksom med mejlandet bör distraktionseffekten minimeras.

  • Skapa och håll ordning och reda, det tänker jag göra. Det är inte bara en fråga om estetik, utan också själsro, tidsbesparing och undviket slöseri.


Få se hur året förlöper!

Foto: Julian Cash.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar